Alternativã. Cor Iesu se branseazã la gaz

Cãminul Cor Iesu din Petrosani îsi instaleazã o sursã alternativã de încãlzire. Reprezentantii centrului au solicitat administratiei locale de la Petrosani atribuirea unui spatiu în vederea amplasãrii unei surse de încãlzire pe gaz metan.

“Fundatia Sfântul Francisc – Cãminul Cor Iesu Petrosani (…) solicitã atribuirea în folosintã gratuitã a unui spatiu situat în interiorul punctului termic 15, necesar pentru a amplasa un cazan în vederea asigurãrii unei surse de încãlzire pe gaz. Potrivit art. 124 din legea nr. 215/2001, consiliile locale pot da în folosintã gratuitã, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publicã sau privatã persoanelor juridice fãrã scop lucrativ, care desfãsoarã activitate de binefacere sau de utilitate publicã”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.  Consilierii locali de la Petrosani decid, astãzi, dacã aprobã darea în folosintã gratuitã a spatiului pe o perioadã de 10 ani. Tot la sursã alternativã de încãlzire pentru unitãtile de învãtãmânt din Petrosani au apelat si reprezentantii administratiei locale care au realizat o investitie de peste 3 milioane de lei pentru montarea de centrale termice.

Monika BACIU