Ajutor pentru SNIM Valea Jiului

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publicã proiectul de hotãrâre care vizeazã acordarea unui ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017.
“Ajutorul de stat în sumã totalã de 74.714 mii lei pentru anul 2017, suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordã potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final si  Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8066/final, modificatã prin adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016 si Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 63/13.09.2017 astfel: pentru produsul huilã energeticã livrat de unitãtile intrate în proces de închidere definitivã, ajutorul de stat, în sumã de 40.895 mii lei, se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximã livratã de 190.321 tone si o putere calorificã maximã de 3.735 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 57,53 lei. Pentru unitãtile intrate în proces de închidere definitivã se acordã ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli exceptionale în sumã de  33.819 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de productia curentã”, aratã documentul postat pe site-ul Ministerul Energiei.
Prezentul act normativ modificã art. 2 alin. (1) din Hotãrârea de Guvern nr. 247/2017, în sensul diminuãrii sumei alocate pentru ajutorul de stat acordat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017, de la 84.554 mii lei la 74.714 mii lei. “Aceastã modificare este fundamentatã pe urmãtoarele considerente: aparitia unor situatii noi de la data întocmirii si avizãrii precedentei  Hotãrâri de Guvern nr. 247/2017 respectiv Ordonanta de Urgentã nr. 63/2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 a impus modificãri ale elementelor din schema de ajutor de stat. Suma initialã de 84.557 mii lei aprobatã prin Legea Bugetului de Stat nr. 6/2017 si H.G. nr. 401/2017, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, diminuatã cu 10% respectiv 8.456 mii lei, rezultând suma finalã aprobatã de 76.101 mii lei”, mai aratã documentul.
Aprobarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, Ordonantei de Urgentã nr. 63/2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.
Monika BACIU

Un comentariu la „Ajutor pentru SNIM Valea Jiului

  • 9 noiembrie 2017 la 20:24
    Permalink

    Sa vina odata investitiile promise la EM Livezeni si EM Vulcan pentru a deveni rentabila huila din valea jiului .

Comentariile sunt închise.