AJOFM Hunedoara, deconturi ilegale

AJOFM Hunedoara a acordat în cursul anului 2016 deconturi ilegale. Este vorba de tinerii care si-au depus dosarele pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, dar în acelasi timp s-au încris si la cursuri. Constatarea a fost fãcutã de Curtea de Conturi a României.

“Efectuarea unor plãti nelegale în sumã de 124 mii lei, reprezentând indemnizatii de somaj acordate unor persoane care urmau o formã de învãtãmânt, situatii în care drepturile de somaj trebuiau suspendate/încetate (AJOFM Dâmbovita, Gorj, Hunedoara, Maramures, Neamt, Vaslui)”, aratã raportul de audit al Curtii de Conturi.

Totodatã, AJOFM Hunedoara a acordat si prime de mobilitate/instalare sau încadrare somerilor care au fost încadrati pe piata muncii. “Au fost acordate subventii sub formã de prime de încadrare/ instalare/ mobilitate, în sumã totalã de 14 mii lei (AJOFM: Covasna, Hunedoara, Dâmbovita, Mures si Vâlcea)”, mai aratã raportul de audit. În situatia în care, în maximum 60 de zile de la absolvire, nu-si gãsesc un loc de muncã potrivit pregãtirii lor profesionale, absolventii institutiilor de învãtãmânt în vârstã de cel putin 16 ani pot cere indemnizatia de somaj, asa cum prevede Legea nr. 76/2002. Practic, este vorba de toate persoanele care au obtinut o diplomã sau un certificat de studii în cadrul unei institutii de învãtãmânt, indiferent cã aceasta este de stat sau particularã. „În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de învãtãmânt se întelege persoana care a obtinut o diplomã sau un certificat de studii, în conditiile legii, în una dintre institutiile de învãtãmânt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în conditiile legii”, prevede actul normativ.

Asadar, pentru a putea cere ajutorul de somaj, absolventii trebuie sã fie înregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de muncã în raza cãreia îsi au domiciliul si sã nu realizeze venituri.

Monika BACIU

Advertisements