ADI Deseuri, în fata unei noi contestatii

O societate din satul Cârnesti, din judet, a depus o contestatie „împotriva procesului-verbal nr. 331/ 02.04.2018, întocmit de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Hunedoara””, în procedura, licitatie deschisã, organizatã în vederea încheierii unui contract de achizitie publicã având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hateg”.
SC PETRESCU PETROVIDAN SRL a solicitat anularea acestuia, reluarea procesului de evaluare cu reexaminarea propunerii sale tehnice.
„Admite contestatia formulatã de SC PETRESCU PETROVIDAN SRL, în contradictoriu cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Hunedoara”. Anuleazã procesul verbal nr. 331/02.04.2018 si actele subsecvente acestuia, în partea ce priveste evaluarea si respingerea ca neconformã a ofertei SC PETRESCU PETROVIDAN SRL. Obligã autoritatea contractantã, în termen de 15 zile de la primirea prezentei decizii, sã solicite clarificãri punctuale ofertantei SC PETRESCU PETROVIDAN SRL legate de  conformitatea ofertei, raportat la  cerintele documentatiei de atribuire. Respinge cererea de obligare a autoritãtii contractante la plata  cheltuielilor ocazionate de  contestatie, ca nefondatã”, aratã decizia CNSC.
Contractul are o valoare de 16,366,767.6 RON. Nu este pentru prima datã când licitatia organizatã de ADI Deseuri pentru zona Hateg este contestat. Pregoterm, societatea de gospodãrire din Vulcan a vrut un contract în zona Hateg. Societatea din Vulcan a contestat procedura organizatã de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara”
Monika BACIU