Activitãti antreprenoriale ale Centrului ,,EU – ANTREPRENOR” la Universitatea din Petrosani

Universitatea din Petrosani în calitate de beneficiar, a demarat împreunã cu partenerul Universitatea din Bucuresti, implementarea Proiectului POCU/379/6/21/125144 ,,EU – ANTREPRENOR – cresterea participãrii studentilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licentã prin inovare antreprenorialã”, ce este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritarã 6: Educatie si competente, OS.6.7, 6.9, 6.10, care se va derula pe perioda 27 mai 2019 – 27 mai 2021.
Printre activitãtile acestui proiect se înscrie si Activitatea 4 privind ,,Inovarea socialã prin dezvoltarea de parteneriate în vederea sustinerii initiativelor antreprenoriale ale studentilor din anii terminali ai ciclului de licentã din învãtãmântul tertiar universitar”, în cadrul cãreia printre subactivitãtile sale se înscrie înfiintarea si operationalizarea a douã Centre Universitare de Inovare Socialã si Antreprenoriat Studentesc ,,EU – ANTREPRENOR“, unul la Universitatea din Petrosani si altul la partenerul Universitatea din Bucuresti. Centrul Universitar de Inovare Socialã si Antreprenoriat Studentesc ,,EU – ANTREPRENOR“, ce urmeazã a se înfiinta la Universitatea din Petrosani are misiunea de a contribui la cresterea notorietãtii acestei institutii, drept universitate comunitarã si antreprenorialã pentru a deveni vector principal al dezvoltãrii mediului de afaceri, comunitãtii locale si al studentilor. În cadrul Centrului ,,EU – ANTREPRENOR“, urmeazã a fi planificate, organizate si derulate o serie de activitãti, cunoscute ca forme speciale ale practicilor antreprenoriale studentesti, dintre acestea se pot mentiona urmãtoarele:
– Atelierele antreprenoriale studentesti a cãror misiune este de a sprijinii studentii si absolventii Universitãtii din Petrosani sã aibã acces la activitãti ce le potenteazã spiritul antreprenorial. Ele vor crea puntea de legãturã importantã si necesarã între mediul academic si cel de business, oferind atât sprijinul optim de crestere profesionalã pentru studenti, cât si oportunitatea pentru  mediul privat sã înteleagã mai bine pregãtirea, nevoile si asteptãrile generatiei actuale. La aceste întâlniri vor fi formulate planuri de afaceri coerente si functionale, ce vor fi prezentate ca studii de caz în cadrul Centrului EU – Antreprenor si vor servi la optimizarea procesului de identificare a traseelor profesionale ale studentilor în vederea cresterii angajabilitãtii acestora, la stimularea interesului si motivarea agentilor economici în atragerea de studenti familiarizati cu activitãtile specifice locului de muncã si depãsirea rapidã a problemelor legate de adaptarea în mediile de lucru.
–  Schimburile de experientã între cadrele didactice, studenti, agenti economici sau antreprenori tineri în cadrul cãrora se va pune accent pe dobândirea de competente si dezvoltarea de abilitãti, transferul de idei, resurse, informatii, contacte si recomandãri, mentorat, business, networking profesionist. În vederea participãrii la aceste schimburi de experientã, din partea agentilor economici vor avea prioritate antreprenorii – absolventi ai Universitãtii din Petrosani.
Pe lângã aceste importante activitãti, grupul tintã al proiectului va mai participa la caravane de promovare a ofertei educationale, cursuri complementare si stagii de pregãtire practicã. Asadar, prin intermediul acestui centru, se urmãreste dezvoltarea unor capacitãti antreprenoriale inovatoare mai pronuntate în rândul studentilor universitãtii si sprijinirea diversificãrii pachetului educational prin includerea unei serii de activitãti complementare programei universitare.
Diana MITRACHE

Advertisements