Abonatii Apa Serv nu vor plãti pierderile cauzate în urma avariilor de înghet

Situatia meteorologicã de la începutul anului 2017 a generat numeroase probleme în exploatarea retelelor de alimentare cu apã potabilã din administrarea Apa Serv Valea Jiului, în toate localitãtile Vãii Jiului.

”Dacã în ceea ce priveste sursele de captare si retelele de aductiune, problemele nu au fost în mãsurã sã afecteze serviciile de furnizare a apei potabile, în ceea ce ce priveste retelele secundare de alimentare a abonatilor si retelele bransament ale acestora, s-a consemnat un record nedorit al avariilor semnalate”, spune Cristian Ionicã, seful Departamentului Productie al Apa Serv Valea Jiului.

Astfel, numai în luna ianuarie 2017, la dispeceratul operatorului serviciilor de apã si canalizare au fost înregistrate peste 1000 de situatii de avarii, iar numãrul acestora rãmîne încã unul mare si la nivelul lunii februarie. Dincolo de disconfortul creat de aceste avarii, a apãrut o altã importantã problemã: pierderile masive de apã, cauzate fie de scurgerile din tevile de alimenare fisurate în urma înghetului, fie de mãsurile de protectie a instalatiilor impuse în anumite situatii. ”Este foarte adevãrat cã au existat multe situatii în care chiar noi le-am cerut oamenilor sã lase apa sã curgã, pentru a preîntâmpina înghetul si, implicit, defectiunile cu consecinte mult mai mari”, spune Florin Donisã, seful Departamntului Exploatare al Apa Serv Valea Jiului.

În fata unei astfel de situatii, reprezentantii operatorului serviciilor de apã si canalizare din Valea Jiului vin în întâmpinarea cetãtenilor care au avut de suferit de pe urma înghetului, astfel încât acestia sã nu fie nevoiti sã plãteascã pierderile de apã pe care le-au avut în primele luni ale anului în curs.

”În acest sens, îi invitãm pe toti cei care au avut probleme în aceste luni, indiferent de forma sub care le-au remediat, sã ne sesiseze printr-o adresã depusã la sectia de apã din localitatea de domiciliu asupra acestei situatii. Aceste informãri umeazã sã fie verificate de o comisie specialã pe care am instituit-o, iar acolo unde de confirmã cã au existat pierderi  generate de înghet sau unde aparatele de mãsurã au fost afectate de înghet si nu înregistreazã consumul, nu vom factura aceste pierderi”, precizeazã Cristian Ionicã, seful Departamentului Productie al Apa Serv Valea Jiului. Astfel, în situatiile pentru care s-a constatat înregistrarea de pierderi ca urmare a oricãrei situatii provocate de înghet, calculul consumului pentru lunile ianuarie si februarie se va face în baza mediei de consum din ultimele douã luni ale anului trecut, urmând ca ulterior sã se revinã la facturarea consumului contorizat.

Biroul de presã Apa Serv Valea Jiului Petrosani