Problemele din subteran închid mina Lonea anul acesta si mina Lupeni în 2021

Probleme din subteranele unitãtilor miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara schimbã planurile de închidere. Minele Lupeni si Lonea, deja aflate pe program de închidere, vor fi lichidate mai devreme decât voiau cei din sindicate.
Mai exact, mina Lonea se va închide la finalul acestui an, iar mâna Lupeni, la finalul anului 2021. Informatia reiese dintr-un document postat pe site-ul ministerului de resort.
”Având în vedere cã închiderea celor 2 unitãti trebuie sã se facã în conditii de sigurantã cu conservarea straturilor de cãrbune si evitarea unor eventuale accidente care ar putea apãrea în conditiile în care nu s-ar respecta procedura de închidere a minelor în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 s-a constat cã este necesarã prelungirea termenelor de închidere subteranã astfel: EM Lonea pânã la finele anului 2020; EM Lupeni pânã în luna iulie 2021”, aratã Ministerul Economiei.
Având în vedere prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive, în urma analizei situatiei tehnico-economice a minelor din cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara- S.A  denumitã în continuare CEH S.A. (în insolventã) s-a stabilit cã din cele patru exploatãri miniere aflate în  structura sa este necesar sã intre în program de închidere douã unitãti miniere si anume EM Lonea si EM Lupeni.
În perioada octombrie 2016-martie 2017 au existat întârzieri legate de vitezã de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice  (aparitia unor falii) si a unor infiltratii de apã intempestive care au condus la prelungirea termenelor stabilite  pentru finalizarea exploatãrii rezervelor pregãtite la EM Lupeni.
De asemenea, în cursul lunii mai 2017 la EM Lupeni în proximitatea unui abataj aflat în exploatare au apãrut fenomene de autoîncãlzire a cãrbunelui fapt pentru care au fost întârziate lucrãrile de exploatare a cãrbunelui si se lucreazã la lichidarea acestui fenomen în vederea continuãrii activitãtii de productie în conditii de securitate. Acest lucru a determinat prelungirea termenului de exploatare a cãrbunelui în zona abatajului mentionat anterior pânã la epuizarea resurselor de cãrbune pregãtite.
”Urmare aspectelor prezentate mai sus a rezultat necesitatea prelungirii duratei de exploatare la EM Lupeni pânã la finele anului 2018. EM Lonea si EM Lupeni sunt printre cele mai vechi exploatãri miniere din bazinul carbonifer al Vãii Jiului  având o structurã de lucrãri miniere extinsã pe mai multe niveluri de exploatare (orizonturi) cu mai multe incinte care si-au pierdut utilitatea odatã cu cresterea adâncimii de exploatare a cãrbunelui. Ca urmare a acestui fapt s-a constat în ultima perioadã agravarea fenomenelor de subsidentã (deformãri ale suprafetei datorate exploatãrii cãrbunelui efectuate în subteran) care au determinat modificãri ale Planurilor de încetare a activitãtii atât pentru EM Lonea cât si pentru EM Lupeni. Aceastã situatie a dus la decalarea termenelor de închidere a unitãtilor miniere dupã finalizarea activitãtii de productie stabilitã pentru data de 31 decembrie 2018”, mai aratã documentul.
Pentru a accesa ajutorul de stat acordat conform legislatiei europene, CEH  SA a actualizat Planul de închidere si documentatia de finantare a costurilor de închidere pentru cele douã exploatãri miniere. Aceste documentatii au fãcut obiectul renotificãrii transmise Comisiei Europene. Planul de închidere actualizat prevedea ca încetarea activitãtii de productie la minele Lonea si Lupeni sã fie datã de 31.12.2018.
CEH SA (în insolventã) va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor douã mine necompetitive  asigurând evidente contabile precise si separate pentru fiecare dintre cele douã unitãti care beneficiazã de ajutor de stat.
Cosmin BACIU

Advertisements

4 comentarii la „Problemele din subteran închid mina Lonea anul acesta si mina Lupeni în 2021

 • 23 martie 2020 la 09:42
  Permalink

  Sa vina banii , sa vina banii la baieti !! cand am zis ca e phula de minerit am avut dreptate ! ADIO !!!

 • 23 martie 2020 la 13:35
  Permalink

  cat mai sunt bani la bugetil statului vor venii bani chiar daca stam acasa tot vom primii bani

 • 23 martie 2020 la 20:23
  Permalink

  Se închid dar in 2027 restul e pamflet.

 • 27 martie 2020 la 11:43
  Permalink

  Minele mentionate se inchid nu din cauza problemelor din subteran,ci din cauza celor de la suprafata…Mai explicit,conducere minier? si electromecanica sub nivelul unui paligher,facut scoala la apelul de seara al IMP cu pile relatii si alte cunostinte,rezultatul ? Dezastrul total din minerit, in speta valea jiului si nu numai.Cand nu ai oameni competenti in conducere,rezultatele sunt cele de astazi din minerit si pot fi generalizate fara teama de a gresi si la nivelul guvern?rii actuale in gestionarea epidemiei de coronavirusul.

Comentariile sunt închise.