Lupeni: Echipamente pentru WI-FI

 

Municipiul Lupeni este beneficiarul unui proiect cu finantare europeanã care prevede introducerea internetului wireless în mai multe locuri publice.
60.000 de lei este suma alocatã pentru echipamente si realizare retea pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit în cadrul Proiectului ”WiFi4EU-Promovarea conectivitãtii la internet în comunitãtile locale” în Municipiul Lupeni.
Primãria Municipiului Lupeni a participat la prima cerere de candidaturi, în luna mai 2018, aceastã sesiune de candidaturi fiind anulatã de Comisia Europeanã din motive tehnice si reluatã la sfârsitul anului 2018. La sfârsitul anului 2018 a fost semnat acordul de finantare (de grant) cu Comisia Europeanã, termenul pentru finalizarea instalãrii retelei WiFi este de 18 luni, respectiv pânã în luna iunie 2020.
De altfel, pentru achizitionarea echipamentului Wi Fi care va fi montat în parcuri, piete si clãdirile publice, autoritãtile locale au si prezentat oferta, iar finalizarea achizitiei se va face utilizând catalogul electronic disponibil în SICAP la adresa www.e-licitatie.ro (http://sicap-prod.e-licitatie.ro ). Pentru aceasta ofertantul are obligatia de a fi înregistrat în SICAP. Operatorii economici interesati vor depune oferta la autoritatea contractantã MUNICIPIUL LUPENI utilizând adresa de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, sau la sediul din str. Revolutiei nr. 2, Registraturã. Ofertele se transmit asumate de ofertant (semnãturã si stampilã). Ofertele transmise utilizând mijloace electronice se depun în format PDF. Data limitã de depunere a ofertelor este 17 februarie 2020, ora 15.00. Dupã procedurile de analizã si evaluare a ofertelor, achizitia serviciilor se va  finaliza în sistemul SICAP, conform ofertelor depuse. Criteriul de atribuire: Contractul va fi acordat potrivit criteriului ”cel mai bun raport calitate-pret”, prin evaluarea ofertelor în functie de cinci criterii. Conform caietului de sarcini, locatiile unde va functiona WIFI gratuit se  regãsesc în parcurile orasului, zona Piatã-Politia Localã, CNPIT- telegondolã, Salvamont Strajã, zona de recreere stadion – strand, zona pietonalã CAP, zona pietonalã Palat Cultural, zona BCR- Crucea Rosie, zona Tineretului, Vâscozã.
Reamintim cã, în urma proiectului depus pentru Programul WiFi4EU, Primãria Municipiului Lupeni va  beneficia de FINANTARE EUROPEANÃ pentru  instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet wireless. Astfel, municipiul Lupeni se aliniazã  proiectului  „WiFiEU  – promovarea conectivitãtii la internet în comunitãtile locale si acordul de finantare nr. INEA/CEFWiFi4EU 1-2018/020823-017940 încheiat  cu Agentia Executivã pentru Inovare si Retele I (INEA).
Cosmin BACIU

Advertisements