INSEMEX Petrosani a avut dreptate!

INCD – INSEMEX Petrosani  a câstigat definitiv procesul în care o firmã a contestat  licitatia organizatã de institut pentru tehnica necesarã simulãrilor computerizate complexe ale fenomenelor de tip explozie si incendiu a pierdut definitiv procesul.
La licitatie au fost trei ofertanti care si-au disputat contractual estimate la 560.000 de lei.
În fapt, este vorba despre firma Pro Sys,  care a formulat contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor în cazul unei licitatii organizatã de INCD – INSEMEX Petrosani pentru atribuirea contractului de furnizare Sistem de calcul HPC de tip Cluster, pentru realizarea simulãrilor computerizate complexeale fenomenelor de tip explozie si incendiu. CNSC nu i-a dat, însã, câstig de cauzã.
”Contestatoarea a solicitat admiterea contestatiei si anularea deciziei autoritãtii contractante de a declara oferta sa tehnicã neconformã ”, aratã CNSC, care a dispus respingerea, ca nefondatã, a contestatiei depuse de PRO SYS SRL. Firma Pro Sys s-a adresat si instantei de judecatã, dar a pierdut si la Curtea de Apel Alba Iulia decizia fiind definitivã.

Advertisements