Locuri de muncã pentru locuitorii din Lupeni în cadrul Proiectului ”Bahtalo! Împreunã combatem sãrãcia si discriminarea”

Autoritãtile locale din municipiul Lupeni au organizat la final de lunã octombrie o nouã Bursã a locurilor de muncã, în cadrul proiectului european ”Bahtalo ! Împreunã combatem sãrãcia si discriminarea!” derulat de municipalitatea din Lupeni, în parteneriat cu Asociatia Umanitarã Casa de Copii, Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Lupeni, EuroJobs SRL si Asociatia CROFMPS din Petrosani, iar interesul a fost destul de mare.
Nu mai putin de 10 agenti economici din municipiul Lupeni au participat la acest eveniment, iar 100 de persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã s-au interesat de oferta pusã la  dispozitie de acestia. Locurile de muncã au fost în diverse domenii de activitate, de la ospãtari,  dulgheri, fochisti, tâmplari,  gaterist, zidar,  mecanici, lucrãtor comercial etc. si pânã la muncitori necalificati.
”Este  un proiect complex care va avea un impact deosebit în rândul comunitãtii. În cadrul acestuia vom duce copiii la scoalã si la grãdinitã, vom reabilita  policlinica veche, dar si câteva apartamente. Tot în cadru acestui proiect ne-am propus sã înfiintãm 10 pânã la 15 firme noi, care sã coopteze circa 250 de angajati.  În plus, proiectul are si o  componentã socialã generoasã, în cadrul cãreia vom acorda 500 de mese zilnic pentru copiii din comunitate, iar alti 1000 de cetãteni din cartierele Viitorului si Tineretului vor primi asistentã medicalã”, a declarat primarul Lucian Resmeritã. Obiectivul general al proiectului este reducerea numãrului de comunitãti marginalizate în care existã populatie apartinând minoritãtii roma aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã,  prin implementarea de mãsuri integrate, de care vor beneficia în total,  un numãr de 960 de  persoane. Proiectul este  co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, cod 115093, cu o valoare totalã de 26.803.625,25 lei, din care 26.334.205,91 lei reprezintã  valoarea cofinantãrii Uniunii Europene. Termenul de implementare al mãsurilor incluse în acest proiect este 24 ianuarie 2021.

Advertisements