Aproape 3 metri cubi de apã foloseste o persoanã într-o lunã

Aproape 3 metri cubi de apã foloseste o persoanã într-o lunã. Este situatia pe care o relevã un raport al operatorului de apã din Valea Jiului. Cantitatea de apã folositã este redusã în Valea Jiului. Apa brutã cumpãratã de la A.N.
Apele Române este prelevatã din urmãtoarele surse: Alunu, Tãia, Jiet, Drenuri Jiet, Polatiste, Izvorul, Herta, Morisoara, Braia, Valea de Pesti, Pârâul Rece si Toplita.
“În perioada ianuarie – iunie 2019 a fost supusã tratãrii, în statiile de tratare apã apartinând SC ApaServ Valea Jiului SA Petrosani, o cantitate de apã brutã de 7.2669 mii m3. Tinând  cont de consumul tehnologic din statiile de tratare a apei rezultã cã s-a introdus în sistem o cantitate de apã potabilã de 6.830 mii m3, apã folositã pentru asigurarea alimentãrii tuturor utilizatorilor din orasele Vãii Jiului precum si pentru întretinerea sistemelor de alimentare cu apã si de canalizare. Astfel, la finele semestrului I al anului 2019 s-a înregistrat un grad de folosintã al apei de 58%”, aratã raportul ApaServ Valea Jiului.
În plus, societatea de apã se confruntã cu pierderi uriase în sistem. Vechimea retelelor, dar si furturile de apã duc la aceste pierderi.
“Cu toate mãsurile luate de societatea noastrã pentru reducerea pierderilor de apã (identificarea  consumurilor ilicite, verificarea aparatelor de mãsurã si bransamentelor la punctele termice si unitãtilor miniere, remedierea neetanseitãtilor, dezafectarea retelelor vechi, reabilitãri din surse proprii, managementul presiunilor pe aductiuni, etc.) tot se mentine un nivel ridicat al pierderilor de apã de cca. 42% datoritã vechimii retelelor. Volumul de apã folosit la nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apã si canalizare si adãugat la volumul de apã facturat, duce la o diferentã fatã de apa brutã preluatã din surse, diferentã reprezentând pierderi nedepistate în sistemul de distributie al apei, care în semestrul I al anului 2019 înregistreazã un nivel de 42%”, mai aratã raportul.
Având în vedere nivelul ridicat al pierderilor din sistemul de alimentare cu apã administrat de SC ApaServ Valea Jiului SA Petrosani se continuã aplicarea programului de mãsuri cuprins în procedura “Strategia  Operationalã Privind Controlul si Reducerea Pierderilor de Apã” întocmit si aprobat de  conducerea societãtii
“Numãrul mediu de utilizatori în perioada ianuarie – iunie 2019 a fost de 37.381 din care 34.151 abonati la încasare directã, 3.230 prin asociatii de proprietari si 2.474 agenti economici si institutii publice. Prin serviciile prestate SC ApaServ VAlea Jiului SA Petrosani a asigurat apã potabilã unui numãr mediu de 78.887 persoane, înregistrându-se un consum specific de 2,95 mv/persoanã/lunã”, mai aratã ApaServ Valea Jiului.  Societatea a avut în administrare în semestrul I al anului 2019 un total de 605,737 km, din care 366,171 km retele de distributie a apei, 131,790 km conducte de aductiune si 107,776 km bransamente.
Cosmin BACIU

Advertisements