Legãturi mai bune si mai rapide între localitãtile judetului Hunedoara si deschidere cãtre judetele vecine

Consilierii judeteni au aprobat în sedinta de miercuri,  28 august 2019, douã proiecte de hotãrâre privind modernizarea unor sectoare de drum judetean.
Alesii au votat proiectele de hotãrâre care vizeazã documentatiile tehnico-economice de avizare a lucrãrilor de interventii (faza DALI) si indicatorii tehnico-economici pentru urmãtoarele obiective de investitii: ”Modernizare DJ 741: Criscior – Bucuresci – Almasu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050” si ”Modernizare DJ 672C: limitã jud. Gorj – Valea de Pesti – DN 66A, km 40+776 – km 50+309”.
În cazul DJ 741 este vorba de modernizarea a 5,6 km de drum prin care se va asigura  legãtura între satele din comunã Balsa si loca­litãtile din comunele Bucuresci si Criscior. Printre lucrãrile propuse se numãrã repararea podului peste valea Bucuresci, refacerea unui pod peste un afluent al vãii Bucuresci, repararea podului peste valea Geoagiu, amenajarea de noi podete dalate sau tubulare, reamenajarea unor podete existente, construirea de santuri pereate, rigole de acostament, ziduri de sprijin si parapeti. Valoarea totalã a investitiie se va ridica la circa 45.500.000 lei.
Pentru DJ 672C, care asigurã legãtura între Valea Jiului si judetul Gorj, se are în vedere modernizarea a 5,2 km de drum. Si în acest caz vor fi amenajate mai multe podete noi dalate, tip rigolã carosabilã sau tubulare, va fi reamenajat un podet existent, vor fi construite santuri pereate, rigole carosabile, rigole de acostament, drenuri longitudinale si transversale, ziduri de sprijin. Costurile totale ale investitiei se ridicã la circa 41.900.000 lei.
Lucrãrile vor fi reali­zate în 24 de luni de la data desemnãrii firmei constructoare.
Reamintim faptul cã, în cadrul sedintei extraordinare din data de 14 august 2019, consilierii judeteni au adoptat alte douã proiecte de hotãrâre care vizeazã îmbunãtãtirea infrastructurii rutiere. Este vorba despre ”Modernizare DJ 742A: Buces – Dupãpiatra – Tarnita – limitã jud. Albã, km 0+000 (intersectie DN 74) – km 2+500 (intersectie DJ 705D)” si ”Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Bos – Gros – Cerbãl – Socet – Feregi, tronson 1: km 21+400 – 24+900, tronson 2: km 25+600 – km 27+400”. Realizarea investitiilor de modernizare a  drumurilor va duce la îmbunãtãtirea conditiilor de circulatie si a suprafetelor de rulare, mãrirea capacitãtii  portante tinând cont de dezvoltarea traficului în perspectivã, cresterea fluxului de turisti români si strãini în judetul Hunedoara si promovarea patrimoniului turistic si cultural, ceea ce vã atrage dupã sine cresterea veniturilor micilor investitori din zonã care asigurã servicii de cazare, alimentatie publicã, ecoturism.
De asemenea, se poate vorbi de reducerea cheltuielilor de transport, întretinere si reparare a autovehiculelor, efectuarea corespunzãtoare a lucrãrilor de întretinere si reducerea costurilor de reparatii si întretinere, reducerea impactului asupra mediului, cresterea duratei de functionare a drumului. La ora actualã, lipsa infrastructurii adecvate reduce cu mult punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, turistice si economice.

Advertisements

Un comentariu la „Legãturi mai bune si mai rapide între localitãtile judetului Hunedoara si deschidere cãtre judetele vecine

  • 29 august 2019 la 19:00
    Permalink

    Doamne Ajuta sa vedem asfaltat drumul judetean 672 C Valea de Pesti spre judetul Gorj !

Comentariile sunt închise.