Cum pot fi închise gropile de gunoi din Vale, care au atras infringementul?

Douã gropi de gunoi ce au fost folosite în trecut în Valea Jiului, la Uricani si Vulcan, desi nu mai existã efectiv, încã dau bãtãi de cap autoritãtilor locale si judetene.
Totul, din cauza birocratiei, dupã ce s-a constatat cã terenurile nu erau ale administratiei publice. Dacã la Vulcan s-a rezolvat cu un schimb de terenuri, la Uricani încã mai sunt acte de rezolvat.  Consiliul Judetean Hunedoara, însã, dã asigurãri cã va prelua controlul. „Vom face studiul de fezabilitate la cele douã gropi neconforme. Groapa de la Uricani, carea atras infringement asupra României si cea de la Vulcan nu au putut fi închise în proiectul nostru mare, din cauza faptului cã erau probleme cu proprietarii terenurilor. Se va rezolva si la Uricani. S-a rezolvat si la Vulcan. Avem douã surse de finantare. Cea de la Vulcan trebuie închisã obligatoriu pânã în 31 decembrie 2020. (…) Putem pe  fondul de mediu închide groapa de le Uricani, iar cea de la Vulcan, pe POIM 100%”, a precizat Costel Avram, administrator public al judetului Hunedoara.
Groapa de gunoi din Vulcan, care a fost închisã acum 3 ani, este încã atent monitorizatã. A fost restrâns perimetrul, dar sunt monitorizate  scurgerile ce nu au voie sã ajungã sã contamineze solul si apele, iar mai apoi, suprafata va fi acoperitã cu pãmânt si iarbã. Vor fi fãcute gãuri de evacuare a gazelor din interior si totul va fi tinut sub control multi ani de acum încolo.
România  a fost obligatã sã închidã sau sã reabiliteze gropile de gunoi neconforme pânã la data de 16 iulie 2009, dar acest lucru s-a întâmplat doar acum 2 ani.  Acum, toate administratiile locale din Valea Jiului duc gunoiul menajer la Bârcea Mare, însã, depozitele de deseuri de genul celei de la Vulcan, sunt încã atent monitorizate si vor mai fi  monitorizate si în anii  urmãtori.
Diana Mitrache

Advertisements