Podurile din mai multe localitãti vor fi reabilitate în cadrul proiectului Greenline

Municipalitatea de la Vulcan a comandat o expertizã tehnicã pentru reabilitare tehnicã poduri situate pe traseul proiectului ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.
40.000 de lei costã studiul comandat de edilii din Vulcan. Primãria Vulcan este  liderul de asociere. Sase poduri vor fi expertizate si anume, pod spãlãtorie si service AutoCheck Center  – 30 metri, pod Livezeni – 125 metri, pod intrare pe centurã municipiul Vulcan – 20 metri, pod scoala Generalã nr. 5 – 25 metri, pod Titulescu – 13 metri, si un pod în municipiul Lupeni în lungime de 20 de metri.
“Expertizele se vor realiza individual pentru fiecare pod în parte. De asemenea, acestea vor fi verificate individual. De asemenea acestea trebuie sã îndeplineascã conditiile impuse pentru realizarea expertizelor la poduri aflate pe drumuri nationale si europene”, aratã documentatia.
Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie cresterea competitivitãtii economice si îmbunãtãtirea conditiilor de viatã ale comunitãtilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sã asigure o dezvoltare sustenabilã a regiunilor, capabile sã gestioneze în mod eficient resursele, sã valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.
În cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa  prioritarã 3 – Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitie 3.2. Promovarea unor strategii cu emisii scãzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv  promovarea mobilitãtii urbane multimodale durabile si a mãsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazatã pe planurile de mobilitate urbanã durabilã, Consiliul Judetean Hunedoara în parteneriat cu UAT-urile din zona Vãii Jiului vor depune spre finantare proiectele „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 si ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  – Green Line Valea Jiului” Componenta 2.
Cosmin BACIU

Advertisements