Patru unitãti de învãtãmânt din Valea Jiului beneficiazã de un proiect pentru reducerea abandonului scolar

 

Patru scoli din Petrila si Petrosani beneficiazã de un program dedicat reducerii abandonului scolar.  Institutiile de învãtãmânt care vor primi aceste calculatoare sunt Colegiul National de Informaticã „Carmen Sylva” si Scoala Gimnazialã „I.G. Duca” din Petrosani, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncusi” si Clubul Copiilor din Petrila, Scoala Gimnazialã Bretea Românã, Scoala Gimnazialã „Ion Buteanu” Buces, Scoala Gimnazialã Romos si Scoala Gimnazialã „Dr. Aurel Vlad” din Orãstie.
Potrivit Institutului National de Statisticã, judetul Hunedoara  se aflã în top 5 judete cu cea mai mare ratã a abandonului scolar. În acest context, asociatia Ateliere Fãrã Frontiere a propus în competitia de proiecte Teimplici.ro, un program prin care sã încerce sã scadã rata abandonului scolar de aici cu ajutorul donatiilor de calculatoare care ar putea oferi elevilor acces la mai multe resurse de învãtare si care ar putea face întregul proces educational mult mai atractiv pentru tinerii si copiii provenind din medii defavorizate.
„Ne-am dat seama cã este dificil pentru scoli sã mentinã interesul elevilor când nu dispun de  infrastructura necesarã derulãrii cursurilor într-o manierã care sã poatã sã tinã pasul cu epoca în care trãim. Majoritatea scolilor încã folosesc  computere de dinainte de 2008, care pot rula putine aplicatii software, si acelea depãsite de  vremuri”, explicã Patrick Ouriaghli, Director General al asociatiei Ateliere Fãrã Frontiere.
Programul programului Dãm un Byte de ajutor, care îsi propune sã scadã rata abandonului scolar în judetul Hunedoara si sã creascã atractivitatea  procesului de predare-învãtare pentru copiii care provin din medii defavorizate. Acest program a fost desemnat printre cele 3 câstigãtoare ale competitiei Teimplici.ro, editia 2018, astfel cã Ateliere Fãrã Frontiere a primit finantarea de care avea nevoie pentru a putea pregãti 150 de calculatoare pentru a fi donate unitãtilor de învãtãmânt din judetul Hunedoara.
Institutiile din judetul Hunedoara care vor beneficia de donatia ce constã în 150 de calculatoare complet echipate au fost selectate pe baza proiectelor educationale înscrise de acestea în cadrul competitiilor de proiecte de pe platforma de donatii de calculatoare pentru educatie EduClick.  Pe computerele donate vor fi instalate platforme de e-learning care sã faciliteze accesul elevilor la resurse de învãtare online, ca AeL si Moodle, dar si aplicatii de tip CAD si platforme dedicate introducerii copiilor în domeniul roboticii, ca Arduino. Scopul acestei initiative este acela de a transforma procesul educativ, dându-le elevilor din medii cu risc de excluziune socialã motive în plus pentru a-si continua studiile, ba chiar sã descopere noi pasiuni si sã dezvolte abilitãti la mare cãutare pe piata muncii.
„Prin editia 2018 a competitiei Teimplici.ro am dorit sã gãsim alãturi de ONG-uri acele elemente care sã creascã atractivitatea procesului educational si care sã-i determine pe tinerii cu vârsta între 12 si 20 de ani sã-si termine studiile. Tehnologia este cu sigurantã unul dintre factorii care fac procesul educational mai atractiv, iar programul desfãsurat de Ateliere Fãrã Frontiere faciliteazã interactiunea elevilor ce provin din medii defavorizate cu cele mai noi tehnologii”, a declarat, de asemenea, Florina Serban, Expert Responsabilitate Corporativã din cadrul Telekom Romania.
Desi nu este prima datã când Ateliere Fãrã Frontiere se implicã prin donatii de calculatoare în reducerea ratei abandonului scolar, derularea programului Dãm un Byte de Ajutor într-o versiune a sa care are ca scop asumat reducerea acestui fenomen la nivelul unui judet este o premierã. Asociatia va urmãri pânã în 2020 impactul dotãrii scolilor asupra ratei abandonului scolar si promite sã reia proiectul dacã rezultatele obtinute sunt cele asteptate.
Cosmin BACIU

Advertisements