Mina Petrila e istorie. Guvernul a aprobat decizia de închidere a minei Petrila

Guvernul a aprobat decizia de închidere a minei Petrila. La patru ani de la închiderea efectivã a unitãtii miniere de la Petrila, Guvernul a emis o decizie pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. aflatã sub autoritatea Ministerului Energiei.
“Potrivit Planului de închidere avizat de cãtre Comisia Europeanã pentru Mina Petrila termenul limitã de finalizare a extractiei huilei a fost 31 decembrie 2015, dar încetarea efectivã a extractiei fiind realizatã la data de 30 octombrie 2015. Termenul limitã de finalizare a tuturor lucrãrilor de închidere si ecologizare prevãzut în Planul de închidere pentru sucursala Mina Petrila notificat si autorizat prin Decizia C(2012) 1020 final a fost 31 decembrie 2016. Acest termen a fost prelungit, ca urmare a Ordinului ministrului culturii nr.2823/ 21.12.2015 privind clasarea ansamblului Mina Petrila ca monument istoric, grupa valoricã A, pânã în anul 2018 si aprobat de Comisia Europeanã prin adresa nr. COMP/CD/MD/jbl* 2016/125983 din data de 20.12.2016. În conformitate cu legislatia nationalã incidentã, Legea minelor nr. 85/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare, a fost întocmit si aprobat Planul de încetare a activitãtii – aferent Minei Petrila, plan care cuprinde complexul de documentatii tehnice, economice, sociale si de mediu care motiveazã închiderea exploatãrii si contine actiunile necesare privind asigurarea finantãrii si realizãrii efective a mãsurilor de încetare a activitãtii”, aratã documentele Guvernului.
Lucrãrile de închidere subteranã au fost finalizate în luna ianuarie 2016. Conform Proiectului tehnic de închidere si ecologizare aferent Minei Petrila,  închiderea Minei Petrila a fost proiectatã a se desfãsura în douã etape – Etapa a I-a – Lucrãri de închidere si ecologizare suprafatã si Etapa a II-a – Lucrãri solicitate de comunitatea localã Petrila si anume, reabilitare drum de acces si împrejmuire incinta principalã.
Lucrãrile de închidere si ecologizare suprafatã, Etapa a I-a, autorizate prin autorizatia de desfiintare nr.48/8/ 19533 din 25.07.2013 începute la 17.03.2015, au fost întârziate în incinta Principalã, urmare a Ordinului ministrului culturii nr. 2823/2015 privind clasarea ansamblului Mina Petrila ca monument istoric, grupa A, ordin apãrut pe parcursul executãrii lucrãrilor.
Lucrãrile de închidere si ecologizare suprafatã au fost finalizate în anul 2017, iar Receptia la Terminarea Lucrãrilor a fost efectuatã la data de 21.06.2018. Lucrãrile solicitate de comunitatea localã Petrila si anume, reabilitare drum de acces si împrejmuire incinta principalã, Etapa a II-a au fost finalizate în luna decembrie 2018, iar Receptia la Terminarea Lucrãrilor (RTL) a fost efectuatã la data de 08.01.2019.
“Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din componenta Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflatã în subordinea Ministerul Energiei, în calitate de minister de resort, având în vedere dispozitiile art. 52 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare, care stabilesc cã Decizia de închidere a minei sau a carierei apartinând companiilor si societãtilor nationale miniere va fi aprobatã de Guvern. Precizãm cã, Planul de încetare a activitãtii, actualizat pentru Mina Petrila este avizat de autoritatea competentã, conform Avizului nr. S/4/419-28.02.2017 si de Ministerul Energiei, în calitate de minister de resort, prin Avizul nr.24/19.XII.2016”, mai noteazã Guvernul.
Mina Petrila a înregistrat pierderi economice substantiale în perioada 2007 – 2010, iar explozia subteranã produsã în anul 2008 a redus capacitatea de productie a minei cu cca. 70%. Astfel a fost luatã decizia închiderii minei si includerea ei în Program de închidere.
Cosmin BACIU

Advertisements

3 comentarii la „Mina Petrila e istorie. Guvernul a aprobat decizia de închidere a minei Petrila

 • 12 iunie 2019 la 19:16
  Permalink

  mina era inchisa ,ce stire mai este si asta?

 • 13 iunie 2019 la 10:57
  Permalink

  aceasta mina e simbolul batai de joc a psd petrila fata de cetateni in campania electorala din 2012 au promis ca mina nu se inchide apoi dupa alegeri au jefuit efectiv mina si au inchis o . slugile comunistuluibobar in frunte cu liderul tradator cenuse au distrus mina asta.la fel cap de guma care face pe primarul acum.

 • 13 iunie 2019 la 14:09
  Permalink

  asa se va intampla cu toate

Comentariile sunt închise.