Consiliului Judetean si Primãria Hunedoara finanteazã lucrãrile de reabilitare a Casei de Culturã

Vineri, în sedinta ordinarã convocatã la ora 11.00, Consiliul Judetean Hunedoara va dezbate proiectul de hotãrâre privind  aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare pentru  obiectivul de investitii „Reabilitare Casa de Culturã, municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara”. Potrivit documentelor supuse aprobãrii, investitiile propuse initial în cadrul acestui proiect vizeazã  refacerea instalatiilor de sigurantã la incendiu, a celor de climatizare si  ventilare, realizarea instalatiilor de mecanica scenei si de sonorizare la sãlile de spectacole, refacerea  finisajelor interioare si exterioare, înlocuirea ferestrelor si usilor,  modernizarea birourilor si grupurilor sanitare, revizuirea instalatiei electrice si de iluminat, procurarea si montarea scaunelor pentru sala de la etaj si procurarea de noi draperii pentru închiderea golurilor de pe lateralele sãlilor de spectacole. În timpul etapei de proiectare, au fost identificate si alte lucrãri necesare. Între acestea amintim relocarea centralelor termice, instalarea sistemelor de supraveghere, noi compartimentãri, dotarea cu cu mobilier, refacerea pardoselilor si asigurarea conditiilor de izolare termicã. Dupã reabilitare, în Casa de Culturã din municipiul Hunedoara va functiona si Biblioteca Municipalã. Estimarea cheltuielilor pentru realizarea acestui obiectiv se ridicã la 14,7 milioane de lei (fãrã TVA), iar sumele necesare vor fi alocate din bugetul Consiliului Judetean Hunedoara si din bugetul local al Municipiului Hunedoara.
Biroul de presã

Advertisements