Terenuri din Petrosani, trecute în administrarea orasului Petrila

Mai multe terenuri din municipiul Petrosani au fost trecute în administrarea orasului Petrila. În acest sens se are în vedere realizarea unui pod de legãturã cu centura orasului Petrila.
Primãria Petrosani a concesionat Primãriei Petrila, Strada Dealului si douã parcele de teren. Pe aceste parcele va fi ridicat un pod peste Jiul de Vest, în zona tunelului. Primãria Petrosani a concesionat cãtre cea din Petrila terenul pe o duratã de 49 de ani, iar strada pentru 15 ani.
“Primãria orasului Petrila ne-a înaintat adresa (…) prin care solicitã trecerea din proprietatea publicã a  UAT Petrosani în proprietatea publicã a UAT Petrila a celor douã parcele de teren situate în zona tunel strada Republicii, în vederea realizãrii  obiectivului “construire pod de legãturã centura Petrila”, pentru o perioadã de 49 de ani. Totodatã, (…) Consiliul Local al orasului Petrila a aprobat trecerea din proprietatea public a UAT Petrosani în proprietatea public a UAT Petrila  si a strãzii Dealului, în vederea reabilitãrii si modernizãrii”, aratã edilii din Petrosani.
Edilii din Petrila au anuntat încã de acum ceva timp intentia construirii unui nou pod peste Jiu. Nu a fost identificatã, însã si sursa de finantare.
Cosmin BACIU

Advertisements