Absolventii promotiei 2019, asteptati sã se înregistreze la AJOFM

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara informeazã absolventii promotiei 2019 cã, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sã se înregistreze în evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM în scopul  integrãrii acestora pe piata fortei de muncã.
Precizãm cã înregistrarea ca persoanã aflatã în cãutarea unui loc de muncã este o etapã prealabilã si obligatorie în vederea obtinerii facilitãtilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã.
Astfel, absolventii institutiilor de învãtãmânt care se înregistreazã în evidentele agentiilor pentru ocuparea fortei de muncã în raza cãrora îsi au domiciliul, ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã beneficiazã de servicii de informare si consiliere profesionalã, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesionalã, precum si de facilitãti financiare.
Actele necesare pentru înregistrarea absolventilor ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã sunt:
• actul de identitate, în original si copie;
• actele de studii si de calificare sau adeverinta din care sã rezulte data absolvirii, în original si copie;
• adeverinta medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restrictii medicale.
Prin absolvent al unei institutii de învãtãmânt se întelege persoana care a obtinut o diplomã sau un certificat de studii, în conditiile legii, în una dintre institutiile de învãtãmânt gimnazial, profesional,  special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori  particular, autorizat sau acreditat în conditiile legii.
În cazul absolventilor de liceu, indiferent dacã a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01 iunie 2019, potrivit  prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educatiei Nationale conform cãruia „cursurile claselor terminale din învãtãmântul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”.
Elevii care nu au situatia scolarã încheiatã la toate materiile, se pot înregistra în evidentele agentiei în  termen de 60 de zile de la data promovãrii examenului de corigentã, data înscrisã în adeverinta eliberatã de institutia de învãtãmânt.
Persoanele care într-o perioadã de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncã potrivit pregãtirii profesionale si sunt înregistrati la Agentiile Locale si
Punctele de Lucru din raza de domiciliu/resedintã, pot solicita acordareaindemnizatiei de somaj dacã:
– nu urmeazã o formã de învãtãmânt;
– nu realizeazã venituri sau realizeazã venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintã în vigoare (mai mici de 500 lei).
Se considerã cã nu au reusit sã se încadreze în muncã dacã fac dovada cã, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au înregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii fortei de muncã, acreditati în conditiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncã.
Indemnizatia de somaj se acordã absolventilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculatã de la data expirãrii celor 60 de zile de la absolvire si constã într-o sumã fixã, lunarã, neimpozabilã al cãrei  cuantum este de 250 lei.
Absolventii institutiilor de învãtãmânt si absolventii scolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistreazã la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã si se angajeazã cu normã întreagã pentru o perioadã mai mare de 12 luni, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru somaj, de o primã de insertie de 1.500 lei lei, plãtitã în 2 transe.
În cazul în care absolventii nu se prezintã în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul sã se înregistreze ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, beneficiazã de toate serviciile oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de muncã, însã pierd dreptul la  indemnizatie de somaj.
Facem precizarea cã în, perioada mai – iunie 2019, AJOFM Hunedoara va derula în unitãtile de învãtãmânt din judetul Hunedoara o campanie de informare si consiliere a viitorilor absolventi. Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare la Agentiile Locale si Punctele de Lucru ale AJOFM Hunedoara din raza de domiciliu sau resedintã.
Nicolae FARA, Director Executiv

Advertisements

Un comentariu la „Absolventii promotiei 2019, asteptati sã se înregistreze la AJOFM

  • 23 aprilie 2019 la 21:21
    Permalink

    Absolventii cu adevarat capabili nu au nevoie de nicio ,,consiliere”!Ei gasesc usor locuri de munca,bine platite,pe alte meleaguri!In mediul privat fac aia pipi pe diploma ta,conteaza CE STII SA FACI!Daca esti catastrofa,dar ai totusi o diploma(pe euroi),atunci,da,te inregistrezi la AJOFM! Vai si amar de ele diplome,acordate pe banda rulanta!

Comentariile sunt închise.