„DINAMIC” – Proiect pentru tineri studenti si absolventi chiar fãrã bac

Profesorii de la Universitatea din Petrosani au lansat vineri proiectul denumit generic „Dinamic”, un proiect ce îi cuprinde atât pe profesorii de la aceastã scoalã superioarã, cât si pe studentii, masteranzii, dar mai ales un numãr de 40 de absolventi care nu au promovat examenul de Bacalaureat. Este un proiect dintr-o multitudine pe care Universitatea de la noi le are în aceastã perioadã,.
„Iatã cã, din cele 3 proiecte pe care le-am propus în acest an, în cadrul Fondul Social European, prin  Programul Operational European Capital Uman, acum îl lansãm pe cel de al doilea, care a obtinut finantare. Este un proiect  care aratã, pe de o parte,  preocuparea permanentã a universitãtii pentru angajabilitatea studentilor, dar si a absolventilor de liceu, care nu iau bacalaureatul, iar pe de altã parte, ne ne aratã si preocuparea noastrã ca acestia, dupã ce promoveazã bacalaureatul, sã devinã studentii nostri”, a spus prof univ dr habil Sorin Radu, Rector Universitãtii din Petrosani, la lansarea  proiectului
Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti si are în vedere cã tinerii sã îsi gãseascã de lucru în domeniul transporturilor. „Se adreseazã, în primul rând, elevilor care finalizeazã liceul, fie cã o fac cu diplomã de bacalaureat, fie fãrã. Ei se vor putea înscrie la un program de studii de învãtãmânt tertiar non-universitar, denumit Tehnician Transporturi Auto Interne si Internationale. Programul va dura un an si jumãtate si, la finele lui, vor avea o calificare. E vorba despre analist transporturi interne, externe, internationale, impiegat, expert expeditii TIR si tranzite”, a declarat si prof univ Codruta Dura, Protector UP, cea care va coordona acest program
Cursantii primesc si o bursã lunarã de 300 de lei, în primul an de scoalã si beneficiazã chiar de servicii de orientare profesionalã. Mai mult, si 50  dintre profesorii de aici intrã si ei în proiect. „Vor preda si la studii postliceale, altii doar în cadrul programului de învãtãmânt superior si ei vor urma, la rândul lor, cursuri de formare profesionalã, pentru a-si îmbunãtãti competentele transversale si didactice de predare”, mai spune prorectorul Codruta Dura.
Sunt si 300 de studenti si masteranzi în acest proiect. Prorectorul Codruta Dura, coordonatoarea programului, spune cã vor fi 200 de la Universitatea din Petrosani si 100 de la Universitatea din Bucuresti, iar dintre ei, 60 vor face din grupurile defavorizate.
Despre proiect
Universitatea din Petrosani în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, a lansat vineri proiectul POCU/320/6/ 21/COD 122773 ”DINAMIC – optimizarea ofertelor de studii din învãtãmântul tertiar universitar si non-universitar tehnic în sprijinul angajabilitatii persoanelor defavorizate”. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, si se deruleazã pe o perioadã de 30 de luni având o valoare totalã de 5,652,394.98 lei.
Grupul tintã este constituit din 40 de tineri care au finalizat învãtãmântul preuniversitar liceal cu sau fãrã certificare (diploma de bacalaureat) si care vor urma cursurile programului de studii tertiar non-universitar tehnic dezvoltat si înfiintat în cadrul proiectului: ”Tehnician în transporturi auto interne si internationale”; 50 de cadre didactice din Universitatea din Petrosani (10 dintre acestia fiind implicati în activitãtile didactice de la programul de studii aferent învãtãmântului tertiar non universitar); 300 de studenti (200 la Universitatea din Petrosani, 100 de la Universitatea din Bucuresti, dintre care 60 apartin grupurilor defavorizate). Acestia vor participa la cel putin un curs dintr-un total de 6 cursuri complementare elaborate de cãtre cele 50 de cadre didactice incluse în programul de perfectionare.
Diana Mitrache

Advertisements