Bugetul Primãriei municipiului Lupeni, în dezbatere publicã

Autoritãtile locale din Lupeni au supus dezbaterii publice bugetul local pe anul 2019.  Primãria Municipiului Lupeni, în conformitate cu prevederile art. 39 al  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale anuntã afisarea Proiectului de hotãrâre nr. 44/2019 privind aproba rea Bugetului local pe anul 2019.
Potrivit proiectului de buget pentru anul 2019 veniturile sunt stabilite însumã de 27.353 mii lei, iar cheltuieli în sumã de 29.852,24 mii lei.
„Locuitorii Municipiului Lupeni pot depune observatii, propuneri, sugestii, recomandãri pe marginea proiectului de hotãrâre la sediul Primãriei Municipiului Lupeni Registraturã,în format electronic la urmãtoarea adresã de e-mail: lupeni@upcmail.ro sau pot fi transmise prin fax la numãrul 0254/560515,pânã la data de 12.04.2019”, aratã autoritãtile locale. Dezbaterea publicã va avea loc în data de 17.04.2019, ora 13,00 în Sala de sedinte din cadrul Primãriei Municipiului Lupeni. Proiectul de hotãrâre poate fi consultat la avizierul  Primãriei Municipiului Lupeni (parter), pe site-ul institutiei si se poate obtine, în copie, pe bazã  de cerere depusã la Registraturã.
Marius Mitrache

Advertisements