Drumurile forestiere trec la Consiliile Locale

Drumurile neasfaltate si care deservesc fondurile forestiere, trec în administrarea autoritãtilor locale. Pânã acum, acestea erau în administrarea Romsilva.
„Drumurile forestiere, cãile ferate forestiere si lucrãrile de corectare a torentilor,  precum si terenurile aferente acestora, care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor-Romsilva, în domeniul public al unor unitãti administrativ-teritoriale si administrarea consiliilor locale ale acestora se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului la cererea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupã caz. Prevederile se aplicã si drumurilor forestiere, lucrãrilor de corectare a torentilor si terenurilor forestiere aferente acestora care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publicã a statului si zonele turistice si de agrement  situate în perimetrul unei unitãti administrativ  teritoriale”, prevede articolul 2 din proiectul legislativ, adoptat la începutul acestei sãptãmâni, care modificã Legea 192/2010
Propunerea legislativã pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a cãilor ferate forestiere si a lucrãrilor de corectare a torentilor din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor – Romsilva în domeniul public al unor unitãti administrativ teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora a fost adoptatã de senatori cu 90 de voturi „pentru” si 12 voturi „împotrivã” Comisia pentru ape, pãduri, pescuit si fond cinegetic a adoptat un raport de admitere cu amendamente admise.
„Având în vedere cã la nivel national sunt tot mai multe drumuri forestiere care deservesc 100% fondul forestier national proprietate publicã si în acelasi timp, zonele turistice si de agrement ale unor unitãti administrativ-teritoriale, prin propunerea legislativã permitem ca aceste drumuri forestiere, cu lucrãrile de artã si corectate a torentilor, sã treacã în domeniul public al unitãtilor administrativ teritoriale, în vederea dezvoltãrii si modernizãrii acestora”, sustin initiatorii în expunerea de motive a actului normativ.
Sursa Mediafax

Advertisements