Lupta pentru mineri si minerit

Drepturi mentinute, ba chiar îmbunãtãtite. Mineritul din Valea Jiului a fost mereu un ghimpe pentru guvernanti. De nenumãrate ori, minerii au fost în prag de a-si pierde toate drepturile, însã în cele din urmã au fost recâstigate.

În cursul anului trecut pensionarii minieri si-au pierdut drepturile, temporar, însã în cele din urmã în cursul acestui an ei le-au recâstigat. Acest lucru a fost subliniat si de liderii minerilor care s-au luptat pentru toate aceste lucruri.

“Pentru pensionari, care au fost cei mai supãrati, am reusit anul acesta dupã ce Guvernul României a deblocat ajutorul de stat pentru CNH, sã putem face si plãtile restante de anul trecut, iar prin protocolul pe care noi l-am semnat cu conducerea CNH, pensionarii nu mai trebuie sã plãteascã niciun leu la energia electricã care o au ei, pânã la trei mii de kw. Înainte de semnarea protocolului si ei trebuiau sã suporte opt la sutã din valoarea acestei facilitãti de trei mii de kw”, a precizat Ioan Temneanu,vicepresedintele sindicatului Muntele.

ªi salariatii Companiei s-au aflat în postura de a nu-si lua salariile, însã si acest lucru a fost rezolvat. Mai mult decât atât, liderii lor au obtinut promisiunile si certitudinea cã vor primi si adaosuri salariale.

“Nu am pierdut niciun drep din contractul colectiv de muncã pe care l-am avut si pe care am reusit sã le mentinem si sã aducem încã ceva în plus. Ar mai fi si unele facilitãti mai mici, transportul de la locul de muncã, hranã caldã la intrarea în schimb, echipamentul de lucru si plus celelalte adausori pe care noi le avem prinse în contractul colectiv si în 2012”, a mai precizat Temneanu.  Mai mult, se încearcã cã pânã la finele anului sã se mai obtinã o serie de adaosuri pentru mineri.

„În aceste conditii, aceastã structurã sindicala a discutat si practic avem douã negocieri cu conducerea CNH, una pentru perioada de final al anului 2011 si cealaltã privind contractul colectiv de muncã valabil pânã la sfârsitul anului 2012. Lucrurile pentru care ne-am bãtut, pentru contractul colectiv de muncã, sunt lucruri câstigate si mentinute în conditiile în care de trei ani de zile România traverseazã o crizã economicã care este una din cele mai puternice din ultimele decenii. Am pãstrat gratuitãtile, chiar dacã s-a vorbit în aceastã perioadã si mai ales pensionarii, cã ar fi fost tãiate acele gratuitãti la curent si raiile de cãrbune. Noi am negociat aceste facilitãti si pentru activi si pentru pensionari, cu plus atât pentru unii cât si pentru ceilalti. La energie, salariatii plãteau, pânã a acea noi aceastã discutie sindicalã, un procent de opt la sutã din tariful energiei electrice pentru energia electricã pânã la sase mii de kw. Noi am ajuns cã astãzi salariatii sã plãteascã doar cinci la sutã din valoarea totalã, adicã de la zero la sase mii de kw, între sase mii si zece mii, aveam de plãtit un tarif de cinsprezece la sutã , dar dupã semnarea contracului colectiv de muncã salariatii plãtesc doar zece la sutã din valoarea totalã. Între zece mii si doisprezece mii se plãtea treizeci la sutã, dar dupã negocierile sindicatului nostru, se plãtesc doar cinsprezece la sutã. Aceste lucruri au existat în contractul colectiv de muncã si chiar au fost imbunatatite, astfel cã salariatii trebuie sã plãteascã mai putin decât anainte de a purta noi aceste negocieri”, mai spune vicepresedintele sindicatului Muntele.

Raul IRINOVICI

Advertisements