Zãnoaga, o statie ce va fi complet reutilatã

Aflatã undeva deasupra Cartierului Aeroport, statia Zãnoaga va intra în reparatii capitale si programul de lucrãri presupune reutilarea dupã ultimele standarde.
De aici este alimentat Petrosaniul cu apã si, potrivit  specialistilor, lucrãrile încep din primãvarã. „La statia Zãnoaga  s-au pornit lucrãrile de proiectare si urmeazã, din primãvarã, sã fie executia lor. În cadrul statiei se va schimba tot ce înseamnã fluxul tehnologic, multe din echipamente si constructii vor dispãrea, iar din punct de vere al fluxului tehnologic vom avea 5 obiective noi. Este vorba despre statia de nãmol, decantorul lamelar, statia de mineralizare a apei, plus o nouã instalatie de dezinfectie a apei. Ce e nou, fatã de celelalte statii, este legat de partea de  filtrare  a apei cu cãrbune activ. Deci, pe lângã filtrele clasice de nisip, cu nivel liber, va fi încã o treaptã de filtrare cu cãrbune activ”, a spus Cristian Ionicã, manager general SC Apa Serv Valea Jiului. Este una dintre cele mai importante statii de apã din Valea Jiului, pentru cã de aici se poate furniza apã si în partea de vest si în estul Vãii Jiului.
„În momentul de fatã, statia furnizeazã apã în partea de sud a Petrosaniului, pânã în apropiere de spital, dar, când au fost probleme cu lacul de la Valea de Pesti, am furnizat apã pânã în Vulcan, plus partea de sud a Petrosaniului. Având în vedere  schimbãrile climaterice si pentru cã sunt perioade când avem prea multã apã si atunci e tulbure si creazã probleme, avem restrictii”, a mai explicat managerul Ionicã,  Proiectul pentru aceastã statie vizeazã inclusiv reabilitarea aductiunii de la izvorul de alimentare cu apã dupã ce, în decurs de 30 de ani, statia Zãnoaga nu a suferit niciun fel de reabilitare, iar acum lucrãrile sunt iminente.
Diana Mitrache

Advertisements