Niciodatã scoalã, posibil centru pentru tineri

O clãdire în care ar fi trebuit sã învete elevii a rãmas nefinalizatã pânã în zilele noastre. Scoala din Cocosvar, municipiul Vulcan, a fost preluatã, în vara acestui an, de autoritãtile locale de la Vulcan. Clãdirea se aflã într-o stare de degradare.
Aici ar fi trebuit sã învete copiii, însã edificiul nu a fost încã finalizat. Acum, autoritãtile locale de la Vulcan vor sã introducã clãdirea în circuit.Anul acesta, Ministerul Educatiei a renuntat la clãdire si a atribuit-o  Primãriei municipiului Vulcan. Edilii vor acum sã finalizeze lucrãrile si sã introducã clãdirea în circuitul comunitar.
”Despre aceastã investitie a Ministerului Educatiei s-a vorbit mult de-a lungul anilor, De foarte multe ori administratia publicã localã a fost criticatã pentru cã nu face nimic în sensul finalizãrii acesteia. Trebuie sã precizez cã pânã în luna mai 2018, acest imobil nu s-a aflat în proprietatea municipiului Vulcan, ceea ce din punct de vedere legal a însemnat pentru noi imposibilitatea de a aloca fonduri de la bugetul local pentru finalizarea investitiei si punerea acesteia în circuitul educational”, explicã primarul Gheorghe Ile.
Primarul municipiului Vulcan sustine cã odatã cu înscrierea acestui imobil în Cartea Funciarã si intrarea în inventarul public al municipiului Vulcan, administratia publicã localã poate aloca fondurile necesare lucrãrilor de amenajare exterioarã si interioarã a Scolii Nr.7. În plus, secizia Consiliului Local de a pune în miscare aceastã preluare a Scolii nr.7 a fost precedatã de includerea în Strategia de Dezvoltare Localã realizatã de GAL VULCAN, a proiectului de transformare a Scolii nr.7 într-un obiectiv educational deosebit, amplu si interesant, sun genericul: CENTRU DE ACTIVITÃTI EXTRASCOLARE PENTRU ELEVI. BIBLIOTECA SI SPATII MULTIFUNCTIONALE.
În luna aprilie 2016  la solicitarea Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara, s-a efectuat de cãtre S.C Doreval  S.R.L Deva raportul de evaluare privind opinarea valorii juste de piatã în vederea raportãrii  financiare a bunului imobil obiectiv în curs ”Scoala 24 sãli” de clasã cu suprafatã de 5700mp, cu regim de înãltime S+P+2E.situat în municipiul Vulcan, str. Parângului, FN  jud. Hunedoara, având calitatea de beneficiar Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara – U.A.T municipiului Vulcan.
“Clãdirea cu destinatia de scoalã 24 sãli de curs a fost începutã în anii 1991-1992, între anii 2004 si 2006 s-a executat învelitoarea, iar între anii 2006-2010 s-au executat lucrãrile la interior, respectiv închiderile cu  tâmplãrie PVC, finisajele si instalatiile electrice, de încãlzire si canalizare.  Lucrãrile la acest obiectiv au fost întrerupte si reluate de mai multe ori.  Aceste lucrãri desi au fost refãcute (în special finisaje), în timp s-au  deteriorat, datoritã abandonãrii  continuãrii lor si din lipsã de fonduri. Institutia noastrã nu a putut accesa fonduri obiectivul nefiind cuprins în inventarul domeniului public”, aratã autoritãtile locale de la Vulcan.
Realizarea acestui centru rezolvã mai multe aspecte din comunitate, urmând ca în noul Centru de la Scoala nr.7 sã fie transferat inclusiv Centrul pentru Educatie si Culturã Sansa. Asatfel, în locul acestuia, în spatiul de pe strada Traian se  va realiza o Cresã pentru copii, proiect de asemenea inclus în Strategia de Dezvoltare Localã – în cadrul GAL Vulcan.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Niciodatã scoalã, posibil centru pentru tineri

  • 29 octombrie 2018 la 18:28
    Permalink

    Avand in vedere ca populatia scolara este intr-o continua scadere, autoritatile locale trebuie sa se
    orienteze spre alta destinatie a cladirii, tinand cont si de amplasarea acesteia

Comentariile sunt închise.