Ionut Rudeanu se teme de forta sindicalã!?

Într-o perioadã în care sindicatele sunt privite mai degrabã cu suspiciune si considerate, adeserori, mai aproape de patronat decât de oamenii pe care, teoretic, îi reprezintã, existã oameni care încã se mai tem de forta sindicalã. Unul dintre ei, absolut surprinzãtor, este ginerele ex-ministrului de Interne, Vasile Blaba, adicã Ionut Rudeanu, reprezentantul Axist Corporate Security.

Agentilor de pazã angajati la Axis Corporate Security Hunedoara li se interzice dreptul legal la asocierea sindicalã, ori de a adera la un sindicat existent deja. Acest lucru încalcã flagrant Legea sindicatelor, care spune, la art. 2, cã  ”persoanele încadrate în muncã si functionarii publici au dreptul sã constituie organizatii sindicale si sã adere la acestea”, asta în timp ce aceeasi lege aratã negru pe alb cã „sindicatele sunt constituite în scopul apãrãrii drepturilor prevãzute în legislatia nationalã, în pactele, tratatele si conventiile internationale la care România este parte, precum si în contractele colective de muncã si promovãrii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor acestora”. Asa spune legea, dar realitatea este putin modificatã în cazul angajatilor de la Axis Corporate Security, care se ocupã de paza subunitãtilor miniere din Valea Jiului. Potrivit mai multor sesizãri, agentilor de pazã li s-a pus sub nas câte o hârtie, pe care ar fi trebuit sã o semneze, prin care declarau pe proprie rãspundere cã nu fac parte din nicio organizatie sindicalã si nici nu se vor înscrie în vreu sindicat atâta timp cât sunt angajati la Axis Corporate Security. Iar declaratia pe propria rãspundere nu este atât de simplã, în conditiile în care urmãtorul paragraf stipuleazã cã „în conditiile în care nu voi respecta cele declarate mai sus, voi respecta consecintele impuse de conducerea societãtii angajatoare”.  Întâmplãtor sau nu, acest document intern pe care angajatii ztrebuie sã-l semneze vine la scurt timp dupã ce un sindicat afiliat la Liga Sindicatelor Miniere Valea Jiului, respectiv „Vulturul negru” a constituit aici un departament, pentru care a numit si un presedinte, asa încât oamenii sã poatã fi reprezentati si sindical. Cei care ne-au sesizat aceste aspecte spun cã, desi mai voalat, sunt amenintati cu pierderea locului de muncã în cazul în care nu semneazã aceastã declaratie si cã, de acest demers, ar fi responsabil Vasiel Sotea, director zonal la Axyis Corporate Security. Ce spune cel incriminat de aplicarea aceastei mãsuri în momentul în care a fost întrebat de ce s-a luat aceastã decizie? „Nu sunt în mãsurã sã vã rãspund la aceastã întrebare”, a declarat Vasile Sotea.

Temere motivatã?

Temerea celor de la Axis de o posibilã fortã sindicalã ar putea fi generatã de rezultatele uneri verificãri efectuate recent de o comisie a Ministerului Muncii a scos la ivealã o serie de deficiente grave. Practic, angajatii aveau mai multe obligatii si prea putine drepturi. De remarcat este faptul cã sesizarea a fost fãcutã chiar de sindicatul amintit anterior în numele angajatilor, iar acesta ar putea fi un bun argument pentru care conducerea Axis îsi doreste ca agentii de pazã sã nu fie reprezentati la nivel sindical.

Reamintim cã Axis Corporate Security a intrat oarecum pe usa din dos în contracul de pazã al unitãtilor miniere, încheiat de Compania Nationalã a Huilei. În anul 2010, Scorseze Security International a câstigat licitatia organizatã de CNH Petrosani pentru paza sucursalelor miniere din Valea Jiului. Desi contractul initial prevedea clar imposibilitatea subcontractãrii cãtre terti a serviciilor, pe fir a intrat si firma înfiintatã de ginerele ex-ministrului Vasile Blaga, Ionut Rudeanu, desi nu aveau suficienti angajati.

Înfiintatã în 24 aprilie 2009, Axis Corporate Security are sediul în Deva si figureazã la pozitia 784 pe lista Ministerului de Interne care cuprinde firmele ce au obtinut licentã de functionare în domeniul pazã si protectie, licentã luatã de altfel la scurt timp dupã ce a fost înfiintatã.

Carmen Cosman

2 comentarii la „Ionut Rudeanu se teme de forta sindicalã!?

 • 17 septembrie 2012 la 23:22
  Permalink

  Sai ia Doamne iartama ca nea furat de ne omorat Stam 12 ore desi in contractul colectiv de munca scrie clar cu pixul 8 ore si cu incadrare de 670 ron am semnat o hartie cu toti cu marirea aceia de 30 ron nam primit nimic primim doar 600 fix in cap si daca ne da niste bonuri in bataie de joc ne ia si din putinul ala la 18 suturi de 12 ore 600 lei fara bonuri, desi ziua de munca si bonul salarul salar asa ar trebui sa fie da nu este deloc trebuie sa faci 21 suturi si ei 550 lei si 12 bonuri sau 15 bataie de joc jur.

  Răspunde
 • 6 ianuarie 2013 la 06:04
  Permalink

  Asocia?ia Profesional? a Angaja?ilor din Paz? a luat fiin?? la ini?iativa a peste 150 de angaja?i ai firmelor din paz?. Scopul primordial al A.P.A.P. este s? promoveze ?i s? protejeze interesele profesionale comune ale membrilor ei, s? le asigure angaja?ilor din paz?, membri, un alt statut social ?i s? îi ajute s? devin? mai profitabili ?i mai de succes. Totodat? ofer? consiliere ?i sprijin pentru g?sirea unui loc de munc?, ofer? facilit??i pentru ob?inerea atestatului de agent de securitate, dar ?i agent gard? de corp (bodyguard), ajut? la reintegrarea sociala a persoanelor defavorizate.

  Obiective

  a) ob?inerea unor condi?ii decente de munc? ?i via?? pentru membrii s?i, care s? le permit? acestora realizarea deplin? a personalit??ii lor, în acord cu aspira?iile proprii ?i respectarea demnit??ii umane;

  b) consolidarea prestigiul profesional prin asigurarea unei preg?tiri optime, precum ?i crearea unor spa?ii adecvate pentru instruire, care s? serveasc? dezvolt?rii individuale a membrilor s?i, utilizând pentru aceasta toate mijloacele legale;

  c) prezentarea de ini?iative tuturor structurilor centrale, locale ?i interna?ionale, participarea în comisiile de dialog social, ca organ consultativ, pentru elaborarea actelor normative principale ?i secundare în interesul membrilor s?i;

  d) concentrarea for?elor în vederea respect?rii ?i ob?inerii unor drepturi în ceea ce prive?te condi?iile de munc?, salarizare, protec?ie social? etc.;

  e) respectarea programului normal de lucru ?i plata integral? a orelor suplimentare prestate în zilele de repaus s?pt?mânal, s?rb?tori legale ?i în celelalte zile în care, în conformitate cu reglement?rile în vigoare, nu se lucreaz?;

  f) acordarea asisten?ei juridice pentru cazurile în care sunt înc?lcate drepturile membrilor;

  g) organizarea unor cursuri de formare ?i instruire, în scopul ridic?rii nivelului profesional, cultural, social ?i sportiv al membrilor s?i;

  h) promovarea de rela?ii cu organiza?ii similare interne ?i interna?ionale.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.