Câti bani au primit primãriile în luna iulie?

Primãriile din Valea Jiului au primit diferite sume de bani de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, în cursul lunii iulie. Nu toate administratiile locale au beneficiat de fonduri.
Municipalitatea de la Lupeni a primit suma de 507.606,54 de lei conform OUG. 28/2013. Municipiul Vulcan a beneficiat de 457.235,83 de lei, tot conform aceleiasi ordonante de urgentã. Ordonanta de Urgentã face referire la Programul National de Dezvoltare Localã.
“Prin Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice si alte autoritãti publice centrale se deruleazã mai multe programe de investitii în infrastructura localã cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora. În cadrul acestor programe de investitii sunt în diferite stadii de executie obiective pentru care nu s-au asigurat în anii anteriori sursele de finantare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibratã a infrastructurii locale, împiedicând atingerea standardelor de calitate a vietii pentru comunitãtile locale. De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor si oraselor, este esential sã fie solutionatã problema dezvoltãrii infrastructurii locale. Pentru o utilizare mai eficientã a fondurilor publice sunt necesare o coordonare si o implementare unitarã a dezvoltãrii infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural si în cel urban”, aratã textul OUG.
384.983 a mai primit Primãria Vulcan pentru locuintele sociale. În cadrul aceluiasi capitol si autoritãtile locale de la Aninoasa au primit de la Ministerul Dezvoltãrii suma de 124.687 lei. Aici au loc ample lucrãri pentru realizarea unui bloc social destinat unui numãr de 60 de familii. Celelalte primãrii din Valea Jiului nu au primti fonduri, în luna iulie, de la minister.
Monika BACIU

Advertisements