Construiesc dupã bunul plac

Dupã abolirea legii comuniste care interzicea închiderea balcoanelor pentru a nu fi afectatã vizual arhitectura stradalã, mii de locuitori ai Vãii au trecut la închiderea acestora.  Din pãcate,  actiunea a fost  executatã total  alandala, în nici un bloc de locuinte  neexistând în prezent douã balcoane asemãnãtoare.
În timp ce unii, mai cu bani, au ales geamurile termopan, altii si-au zidit „cutiile de chibrituri”  exterioare cu lemne, cãrãmizi, plãci prefabricate sau corniere din fier. „Ideal ar fi ca fiecare posesor de balcon, ce vrea sã-l închidã, sã obtinã de la primãrie o autorizatie de construire.  Ar trebui sã existe o uniformitate în ceea ce priveste balcoanele închise pentru ca si blocurile sã fie estetice”, spun arhitectii.  Pentru a închide un balcon este necesar acordul primãriei pe raza cãreia domiciliazã proprietarul  imobilului. Pentru aceasta, trebuie sã fie achitatã o taxã de „urbanism”, dar si întocmirea unui proiect. Cum  principala problemã a locuitorilor Vãii este sãrãcia, cei mai multi au preferat sã treacã peste toate aceste etape. Pe de altã parte, conform legilor în vigoare, pentru orice lucrare executatã într-un bloc de locuinte este necesarã obtinerea unei autorizatii de constructie însã proprietarii stiu cã inspectorii nu le pot pãtrunde în locuinte pentru a  constata abaterile  si a-i sanctiona.
Maximilian Gânju

Advertisements