15.000 de lei pentru bransarea grãdinitei IG Duca la curent

Suma de 15.000 de lei a fost alocatã pentru bransarea grãdinitei IG Duca la utilitãti.  Mãsura a fost aprobatã de Consiliul Local al municipiului Petrosani,  astfel cã bugetul local a  fost rectificat cu suma de 55 mii lei atât la venituri cât si la cheltuieli.
Proiectul a început în urmã cu vreo 12 ani, însã nici pânã astãzi constructia edificiului nu a fost finalizatã. Ministerul Dezvoltãrii a alocat în anul 2015 suma de 1,045 milioane lei. Lucrãrile nu au fost finalizate din cauza constructorilor care nu au onorat  contractele. În cursul anului 2016 au fost executate lucrãri în valoare de 126.169,51 lei cu TVA. Contractul de lucrãri a fost reziliat si a fost necesarã initierea unei noi proceduri de achizitie publicã pentru atribuirea contractului de lucrãri. În urma desfãsurãrii procedurii de achizitie  publicã de lucrãri a fost atribuit si semnat noul  contract de lucrãri la finele lunii noiembrie 2017. De atunci, lucrãrile continuã într-un ritm alert, iar autoritãtile sperã ca pânã la finalul acestui an sã se  facã receptia.
Monika BACIU

Advertisements