Contestatia pentru Muzeul Mineritului a fost solutionatã

Astfel, procedura poate continua, Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor respingând contestatia asocierii de firme formulatã de S.C. INDUSTRIAL CONSTRUCT GEDI S.R.L. – S.C. MASECONS 2010.
Cele douã firme asociate au atacat la CNSC rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 6670/25.04.2018, emisã de municipalitatea din Petrosani, pentru atribuirea contractului de achizitie publicã de lucrãri, având ca obiect „Executie lucrãri în cadrul proiectului «Reabilitarea clãdirii Muzeului Mineritului si amenajare muzeisticã». Firmele au solicitat anularea adresei mentionate si a tuturor actelor subsecvente, precum si reevaluarea ofertei depuse. Numai cã inspectorii consiliului au respins ca nefondatã contestatia formulatã de cãtre S.C. INDUSTRIAL CONSTRUCT GEDI S.R.L., decizia fiind obligatorie pentru pãrti. Altfel spus, procedura poate continua.
Municipalitatea din Petrosani a obtinut finantare prin Programul Operational Regional 2014 – 2020,  pentru proiectul „Reabilitarea clãdirii Muzeului Mineritului si amenajare muzeisticã”.
“Obiectivul general al proiectului îl reprezintã conservarea patrimoniului cultural si dezvoltarea economicã, socialã, educationalã si culturalã a municipiului Petrosani prin promovarea obiectivului de patrimoniu “Muzeul Mineritului”, care se adreseazã atât locuitorilor zonei cât si turistilor de toate vârstele”, aratã anuntul Primãriei Petrosani. În cadrul proiectului de  4,9 milioane de lei vor fi  executate mai multe lucrãri. Se va realiza un lift, dar si o platformã de acces pentru persoanele cu handicap  locomotor.
“Prin proiect se urmãreste: reabilitarea clãdirii muzeului compusã din demisol, parter si pod prin executarea unor lucrãri de reparatii, interventii de consolidare si interventii structurale; accesibilizarea clãdirii pentru persoanele cu dizabilitãti locomotorii prin realizarea unei platforme – ascensor automat în zona accesului principal si construirea unui lift în interiorul clãdirii care sã asigure accesul de la demisol pânã în pod; dotarea muzeului cu instalatii, echipamente si dotãri pentru asigurarea utilitãtilor si a conditiilor de climatizare,  sigurantã la foc, antiefractie; dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural; amenajarea suprafetei  exterioare de teren cu alei, trotuare, spatii verzi, realizarea unei platforme  betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare si a unui spatiu tip piatetã în fata clãdirii”, aratã acelasi anunt. Proiectul are o valoare totalã de 4.947.862,17  lei, inclusiv TVA, valoarea asistentei financiare nerambursabile fiind de 4.847.915,35 lei din care contributia Uniunii Europene – FEDR este de 4.205.682,84 lei si  contributia Guvernului României este de 642.232,51 lei. Valoarea cofinantãrii beneficiarului  este de 99.946,82 lei.
Monika BACIU

Advertisements