Servicii pentru întretinerea iluminatului public din Petrosani

Un contract de aproape 200 de mii de lei este pus la bãtaie de Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat Petrosani.  Acesta prevede “Servicii de întretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din municipiul Petrosani”
“Pentru mentinerea în stare de functionare respectiv, la parametrii proiectati a sistemului de iluminat public, în vederea asigurãrii unui iluminat de calitate în municipiul Petrosani, judetul Hunedoara se impune prestarea de servicii pentru întretinerea tuturor componentelor  aferente instalatiilor de iluminat public precum si repararea sau înlocuirea  elementelor (accesoriilor) defecte din  sistemul de iluminat public (lãmpi, ignitere, baalsturi, condensatoare, sigurante, coloane de alimentare). Prin serviciile de întretinere si reparatii a sistemului de  iluminat public, se asigurã iluminatul corespunzãtor al cãilor de circulatie publicã, al cãilor de acces pietonal,  iluminatul arhitectural, precum si al zonelor destinate parcurilor si spatiilor de agrement de la nivelul unitãtii administrativ  teritoriale”, aratã reprezentantii DADPP în caietul  de sarcini.  În cadrul contractului, firma care va câstiga, va trebui sã execute o serie de lucrãri pentru întretinerea,  dar si repararea  sistemului de iluminat public.
Monika BACIU

Advertisements