ApaServ Valea Jiului: Cod de eticã si integritate profesionalã

Responsabilitate, profesionalism, integritate si transparentã sunt cele patru fundamente pe care se bazeazã codul etic care trebuie respectat de membrii Consiliului de Administratie de la ApaServ Valea Jiului.
Codul de eticã si integritate profesionalã de la ApaServ Valea Jiului a fost aprobat în sedinta Consiliului de Administratie de la sfârsitul lunii aprilie. Documentul reglementeazã normele  de conduitã si eticã profesionalã a administratorilor societãtii, respectiv a membrilor Consiliului de Administratie. Aceste norme sunt obligatorii pentru membrii  CA-ului de la ApaServ Valea Jiului.
“Codul etic impune o serie de valori si principii profesionale care sã ghideze activitatea si comportamentul membrilor Consiliului de Administratie. El descrie o serie de  reguli specifice care fixeazã cerintele  minime acceptabile de comportament pentru fiecare membru al CA. Orice încãlcare a acestor reguli va afecta nu numai drepturile si asteptãrile beneficiarilor, dar se va  rãsfrânge negative si asupra reputatiei si integritãtii societãtii. Respectarea prevederilor acestui cod de cãtre toti membrii CA are o contributie esentialã în crearea si mentinerea unei bune reputatii si a unei înalte tinute pentru SC ApaServ Valea Jiului SA Petrosani, în rândul comunitãtii deservite”, aratã documentul  aprobat. Codul etic are drept fundament patru valori, si anume responsabilitate,  profesionalism, integritate si transparentã.
Monika BACIU

Advertisements