Certificare europeanã pentru „Constantin Brâncusi” Petrila

Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncusi” din Petrila a primit titlul de ”ªcoalã eTwinning” pentru proiecte desfãsurate împreunã cu scolile din Uniunea Europeanã si Turcia, de-a lungul ultimilor ani.  Aceasta este o dovadã a faptului cã aceastã institutie a promovat traditiile zonei, modul de a învãta si mai multe proiecte au fost apreciate la nivel european,  schimbul de idei  fãcându-se, de aceastã datã, fãrã participarea celor din scoli peste hotare.
„Suntem foarte mândri pentru acest lucru. S-a lucrat destul de mult si cred cã ar trebui subliniat modul cum se obtine acest titlu. Practic, si noi am surprinsi sã fim invitati sã participãm la depunerea proiectului pentru obtinerea titlului de ªcoalã eTwinning. Ideea era sã fim cel putin doi profesori care sã aplicãm în astfel de proiecte, iar noi, din 2011 am început, colega mea Luminita Jifcu fiind cea care a început. Apoi acestea au continuat si ne-au permis sã prezentãm detalii despre zonã si despre ceea ce facem noi la scoalã. Am avut sansa sã promovãm si proiecte legate de stiintã”, a declarat Nicoleta Cândea, profesoarã la Colegiul Tehnic „Constantin Brâncusi” din Petrila.
Nu mai putin de 1.217 scoli au fost premiate cu ”Certificatul de ªcoalã eTwinning” 2018-2019. Acestea sunt recunoscute drept modele în domenii precum: practicile digitale, practicile de sigurantã online, abordãrile inovatoare si creative ale pedagogiei, promovarea dezvoltãrii profesionale continue a cadrelor didactice, promovarea practicilor de învãtare în colaborare în rândul personalului si elevilor, iar pentru cei din Petrila, reprezintã sansa de a se face vizibili în lume. „Eu cred cã acest proiect ne aduce o vizibilitate la nivel european, cu mai multe scoli partenere. Este echivalentul Erasmus, doar cã nu s-au fãcut deplasãri. Ea face parte din competitia Erasmus Pluss”, a mai adãugat prof. Nicoleta Cândea. Acest certificat nu este, asa cum spun cei care îl oferã, o competitie, ci este un proces de evolutie ce face scolile vizibile si le aratã progresele, îi lasã pe elevi si profesori sã facã schimb de experientã si le îmbunãtãteste cunostintele dobândite în afara orelor de curs.
Diana Mitrache

Advertisements