Martori în dosarul gunoaielor de la Lupeni

Procesul dintre Primãria Lupeni si firma care pânã anul trecut se ocupa de salubrizare a debutat. Instanta de la Petrosani le-a pus în vedere pãrtilor cã durata cercetãrii procesului este de aproximativ 4 luni de zile.
“Încuviinteazã pentru ambele pãrti proba cu înscrisurile, proba cu martorii Wilk Sergiu si Santa Marian propusi de ambele pãrti, care vor fi citati la adresele indicate. Prorogã discutia cu audierea celor doi martori (…) si (…) dupã audierea primilor martori. Constatã cã petentul a indicat un alt sediu la care sã fie citat în cauzã. Acordã un nou termen de judecatã la data de 26.04.2018 pentru când se va cita petentul cu mentiunea cã intimatul prin întâmpinare a invocat nulitatea înscrisului intitulat “contestatie”, întrucât nu poartã semnãtura petentului si nici a reprezentantului conventional, astfel petentul sã remedieze deficienta si sã semneze cererea. Estimeazã durata necesarã cercetãrii procesului la 4 luni. Pãrtile primesc termen în cunostintã”, aratã solutia instantei în dosarul care are ca obiect “anulare proces verbal de contraventie seria HDL nr.0000058/ 11.07.2017, seria HDL nr.0000237/12.07.2017, seria HDL nr.0000186/ 13.07.2017, seria HDL nr.0000233/14.07.2017-POLITIA LUPENI”.
Aceeasi situatie, dar cu alti martori este si în dosarul care are ca obiect “anulare proces verbal de contraventie PV 0000190/ 31,07,2017-PRIMARIA LUPENI”
“Încuviinteazã pentru ambele pãrti proba cu înscrisurile, proba cu martorul (…) propus de intimat, care va fi citat la adresa indicatã. Constatã cã petentul a indicat un alt sediu la care sã fie citat în cauzã. Acordã un nou termen de judecatã la data de 19.04.2018 pentru când se va cita petentul cu mentiunea sã depunã la dosar procesul verbal de contraventie contestat si celelalte înscrisuri despre care a fãcut vorbire în plângerea formulatã, acestea nefiind depuse la dosar odatã cu plângerea. Estimeazã durata necesarã cercetãrii procesului la 4 luni. Pãrtile primesc termen în cunostintã”, aratã solutia.
Mai existã pe rolul instantei un alt dosar privind anularea procesului verbal de contraventie, însã acesta a primit termen de judecatã data de 28 februarie.
Monika BACIU

Advertisements