Bani pentru dezvoltare

Dezvoltarea localitãtii este una din prioritãtile edililor din Aninoasa. Pentru acest an, agenda de lucrãri este încãrcatã, iar edilii au prins si sumele de bani necesare pentru confinantarea proiectelor.
Poate cel mai important proiect de la Aninoasa este realizarea unui bloc social si a unui bloc ANL.
“În acest sens vã prezint principalele obiective pe care le vom finanta si derula în acest an, dupã cum urmeazã: cofinantare bloc 60 apartamente  – 100.000 lei, finalizare lucrãri grãdinita Iscroni  – 150.000 lei, Proiectare bloc ANL (fosta cantina minierã) – 60.000 lei, studii reparatii pavilioane Vulculesti – 30.000 lei”, aratã Nicolae Dunca, primarul orasului Aninoasa.
Bugetul aferent acestui an cuprinde si proiecte pentru infrastructura rutierã si nu numai.
“Extindere retele distributie gaze pe strãzile, Republicii, Libertãtii, Sadoveanu, Simion Bãrnutiu, Bucuresti, M Eminescu, Horia, zona Tzukor si Hetes – 269.000 lei, extindere retea iluminat public pe strada Martinesti si Cocosvar – 10.000 lei, amenajare loc joaca Iscroni – 80.000 lei, cofinantare asfaltare strãzi – 92.000 lei”, mai aratã edilul.
Totodatã s-a propus alocarea sumei de 30.000 de lei pentru realizarea unui studiu privind amenajarea trotuarelor în zona cuprinsã între primãrie si partea de sus a localitãtii. Tot 30.000 de lei sunt destinati pentru reparatiile curente ale unor strãzi. Bugetul orasului Aninoasa urmeazã a fi aprobat în scurt timp.
Monika BACIU

Advertisements