Licitatie pentru colectarea deseurilor din Lupeni

Autoritãtile locale de la Lupeni, si nu numai, întâmpinã dificultãti din cauzã cã ADI Deseuri nu si-a început activitatea.  În acest sens, Consiliul Local al municipiului Lupeni a aprobat regulamentul privind aprobarea caietului de sarcini al serviciului de salubrizare, colectare si transport al deseurilor din localitate. Autoritãtile locale au în vedere demararea procedurilor de licitatie.
“Având în vedere faptul cã Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara” nu si-a început activitatea nici pânã în prezent fiind astfel incertã data de la care va functiona consider necesarã demararea procedurilor de licitare astfel încât sã se asigure activitatea de colectare, transport si depunere a gunoiului menajer în municipiul Lupeni si dupã data de 10.02.2018”, aratã Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.
Anul trecut, la Lupeni au fost probleme în ceea ce priveste colectarea deseurilor.
“Tinând cont de faptul cã la nivelul municipiului Lupeni activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale a fost lacunarã am dispus efectuarea unei analize în ceea ce priveste modul de salubrizare al municipiului Lupeni”, mai aratã primarul. Autoritãtile locale au reziliat contractul cu societatea de salubrizare, nu înainte de a aplica si sanctiuni. Operatorul a contestat în instantã procesele verbale de sanctionare, însã pânã în momentul de fatã nu existã o solutie.
Monika BACIU

Advertisements