Serviciu de iluminat public, la Petrila

Autoritãtile locale de la Petrila anuntã intentia de a înfiinta un nou serviciu public. Acesta ar urma sã se ocupe de iluminatul public de pe raza localitãtii. Persoanele interesate pot transmite sugestii pânã în data de 6 februarie.
“Consumul de energie electricã pentru asigurarea iluminatului public este în scãdere fatã de perioada 2013-2014, pe mãsurã ce reteaua de distributie si instalatiile folosite s-au modernizat, însã este mai ridicat fatã de 2012 datoritã faptului cã s-a si extins reteaua deiluminat stradal. Pentru o economie suplimentarã de energie electricã la nivelul iluminatului public se recomandã pe de o parte folosirea unor surse de iluminat cu un consum mai scãzut dar randament mai mare si o duratã de viatã mai extinsã, iar pe de altã parte, pe anumite zone (parcuri, intersectii) se pot implementa solutii inteligente de generare a energiei electrice pe bazã de panouri solare si baterii de stocare, precum si un sistem de aprindere a corpurilor de iluminat, pe bazã de senzori de prezentã”, aratã studiul de oportunitate.
Potrivit documentelor, strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune principalã “organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public; ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitãtii vietii, cresterea gradului de securitate individualã si colectivã, a gradului de sigurantã a circulatiei rutiere si pietonale”. Dupã dezbaterea pe marginea proiectului, acesta va fi prezentat consilierilor locali pentru a fi votat.
Monika BACIU

Advertisements