Cine va beneficia de la 1 ianuarie 2018 de asigurare de sãnãtate fãrã plata contributiei?

Începând cu anul 2018, se vor adãuga persoanelor asigurate fãrã plata contributiei – copiii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pânã la vârsta de 26 de ani elevi sau studenti, tinerii cu vârsta de pânã la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului, persoanele coasigurate, persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin legi speciale, etc – si urmãtoarele categorii de persoane pentru care plata contributiei se fãcea pânã acum din alte surse bugetare:
– persoanele care se aflã în concediu medical pentru incapacitate temporarã de muncã, acordat în urma unui accident de muncã sau a unei boli profesionale;
– persoanele care se aflã în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în concediu pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunarã pentru cresterea copiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 132/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si în concediu pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
– persoanele care executã o pedeapsã privativã de libertate sau se aflã în arest preventiv în unitãtile penitenciare, precum si pentru persoanele care se aflã în executarea unei mãsuri educative ori de sigurantã privative de libertate, respectiv persoanele care se aflã în perioada de amânare sau de întrerupere a executãrii pedepsei privative de libertate, dacã nu au venituri;
– persoanele care beneficiazã de indemnizatie de somaj sau, dupã caz, de alte drepturi de protectie socialã care se acordã din bugetul asigurãrilor pentru somaj, potrivit legii;
– persoanele retinute, arestate sau detinute care se aflã în centrele de retinere si arestare preventivã organizate în subordinea acestei institutii, care nu au venituri, pentru strãinii aflati în centrele de cazare în vederea returnãrii ori expulzãrii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se aflã în timpul procedurilor necesare stabilirii identitãtii si sunt cazati în centrele special amenajate potrivit legii;
– persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
– persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;
– persoanele cetãteni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadã de cel mult 12 luni, dacã nu au venituri;
– personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte, dacã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau din alte surse

Advertisements