CEH oferã scuze, nu cãldurã

Complexul Energetic Hunedoara pare a nu avea nicio obligatie fatã de putinii abonati ai sistemului de termoficare. La fiecare douã zile, societatea energeticã anuntã avarii pe magistralã.
Scuze în loc de cãldurã.
O nouã avarie s-a înregistrat pe magistrala de termoficare, a doua din aceastã sãptãmânã.
”Începând cu data de 23.11.2017 în intervalul orar 9.00-17.00 se vor desfãsura  lucrãri pentru remedierea spãrturilor existente la Punctul termic 3A, urmând ca livrarea agentului termic sã fie reluatã cu ora 1700.  Totodatã se vor executa lucrãri pentru reducerea pierderilor semnificative pe magistrala de termoficare în zona Stadion din Municipiul Petrosani – Punct Termic 23, urmând ca livrarea agentului termic sã fie reluatã la finalizarea lucrãrii”, se aratã într-un comunicat al Complexului Energetic Hunedoara.
CEH le multumeste abonatilor pentru întelegere si astfel furnizeazã scuze în loc de cãldurã.
Luni, 20 noiembrie, aceeasi problemã: avarii pe retea.
“În urma defectului apãrut pe magistrala de termoficare în zona Str. Preparatiei Nr. 5, în cursul zilei de 21.11.2017 în intervalul orar 9.00-17.00, se va întrerupe livrarea agentului termic, urmând a fi afectati toti consumatorii de energie termicã. Dupã remediereadefectului, vor fi asigurati parametrii normali de livrare ai agentului termic”, aratã informarea Complexului Energetic Hunedoara din data de 20 noiembrie.
Obligatiile numai la SC Termoficare?
Reprezentantii societãtii de termoficare din Petrosani sustin cã si Complexul Energetic Hunedoara are obligatii contractuale.
“Ei au obligatia ca într-un anumit termen de la aparitia unei avarii sã o remedieze. Dureazã acest proces pentru cã instalatiile trebuie golite, reparatã avaria. Retelele sunt vechi”, au spus reprezentanti ai SC Termoficare SA Petrosani.
În urmã cu câteva sãptãmâni, Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat asigurarea continuitãtii serviciului de termoficare pentru încã 12 luni. Numai cã aceastã conventie stabileste  pentru societatea de termoficare numai obligatii, iar pentru CEH numai drepturi. Complexul Energetic Hunedoara pune conditia ca societatea de termoficare sã achite, în termen de 30 de zile, 77,20% din contravaloarea facturilor, asta în timp ce sezonul trecut a fost stabilit un prag de 65%. “Prin Hotãrârea Consiliului Local nr. 260/2016, s-a aprobat asigurarea continuitãtii serviciului public de alimentare cu energie termicã de cãtre SC Termoficare SA Petrosani, pe o duratã de 12 luni. Întrucât aceastã perioadã a expirat, se impune aprobarea unei hotãrâri de cãtre Consiliul Local al municipiului Petrosani prin care se asigurã  continuitatea acestui  serviciu”, aratã nota de fundamentare a  proiectului de hotãrâre.  Consiliul Local are atributii privind gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãteni, asigurând cadrul necesar pentru functionarea  serviciilor publice de interes local privind  serviciile comunitare de utilitate publicã.
Proiect de conventie cu obligatii doar pentru SC Termoficare?
Complexul Energetic Hunedoara – Termocentrala Paroseni urmeazã sã încheie, în acest sens, o conventie cu societatea de termoficare din Petrosani. Aceasta va emite o comandã lunarã cãtre CEH, comandã care va cuprinde cantitatea de energie termicã necesarã consumului, defalcatã pe trei componente: populatie, institutii publice si agenti economici.
“SC Termoficare SA Petrosani – societate în insolventã – prin administratorul judiciar SC Heral Consult IPURL si Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – SCEH – (…) vor încheia pânã cel târziu în data începerii furnizãrii agentului termic, un nou act aditional la contractul de cont ESCROW (…) prin care se modificã cotele de la procentul actual de 65% la  procentul de 77,20% din sumele încasate în contul ESCROW, în favoarea SCEH – SE Paroseni, respectiv de la procentul actual de 35%, la procentul de 22,80% în favoarea SC Termoficare SA Petrosani. Procentul a fost stabilit în concordantã cu decizia ANRE (…) de 157,00 lei (fãrã TVA) si tariful de distributie aprobat prin avizul ANRSC (…) de 55,13 lei (cu TVA), urmând a fi corelat în mod corespunzãtor în cazul modificãrii acestora”, aratã conventia ce urmeazã a fi semnatã.  Societatea de termoficare din Petrosani va avea obligatia, conform conventiei, sã vireze în termen de 30 de zile de la data emiterii si comunicarea facturii, cãtre Complexul Energetic Hunedoara un procent de 77,20% din contravaloarea energiei termice consumate de cãtre populatie si agenti economici si un procent de 77,20% din sumele încasate reprezentând debite restante.
“În cazul în care Primãria municipiului Petrosani si/sau SC Termoficare SA Petrosani nu îsi îndeplinesc obligatiile de platã, agreate în prezenta conventie, SCEH – SE Paroseni are dreptul de a înceta/sista furnizarea agentului termic de îndatã ce constatã neîndeplinirea acestora, fãrã a mai fi nevoie de vreo notificare prealabilã”, mai aratã conventia.  Potrivit reprezentantilor administratiei locale de la Petrosani, conventia urma sã fie modificatã.
Monika BACIU

Advertisements