16 milioane spre Parâng disputate în instantã

Contestatiile tin pe loc un proiect de peste 16 milioane de lei. Instanta de la Tribunalul Hunedoara ar putea solutiona, la sfârsitul acestei luni, litigiul dintre Consiliul Judetean Hunedoara si constructorii care au contestat licitatia pentru drumul spre Parâng. Sãptãmâna viitoare vom afla ce se întâmplã cu drumul spre Parâng.
Constructorii au reclamat pe toate cãile
Constructorii care au participat la licitatie au contestat contractul Consiliului Judetean Hunedoara. Douã dosare au ajuns pe rolul Tribunalului Hunedoara, însã acestea au fost conexate. Strabag a actionat în instantã CJH, însã dosarul a fost conexat la cel în care alte douã societãti au invocat diferite nemultumiri. Investitia stagneazã din cauza contestatiilor, iar o solutie în acest sens am putea afla în data de 29 noiembrie. Proiectul privind modernizarea drumului spre Parâng a ajuns în instantã. Douã societãti au chemat la barã Consiliul Judetean Hunedoara într-un dosar care are ca obiect “litigiu privind achizitiile publice”. SC Mano Sprint SRL si SC Trans Construct Import Export SRL – prin Mano Sprint SRL contestã licitatia organizatã de CJH.
Drupo a solicitat anularea deciziei prin care CJH a declarat câstigãtoare oferta depusã de Strabag.
“Prin contestatia nr. 3384/16.10.2017, depusã de SC DRUPO SRL (…), privind procedura simplificatã – într-o singurã etapã, organizatã de UAT JUDETUL HUNEDOARA, cu (…), în calitate de autoritate contractantã, pentru atribuirea contractului de lucrãri având ca obiect Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judetul Hunedoara, cod CPV 45233140-2 Lucrãri de drumuri (Rev. 2), contestatoarea a solicitat revocarea deciziei prin care autoritatea contractantã a anulat procedura de atribuire, a deciziei prin care oferta SC DRUPO SRL a fost declaratã inacceptabilã si oferta societãtii STRABAG SRL câstigãtoare si, în parte, a raportului procedurii în ceea ce priveste declararea ofertei STRABAG SRL câstigãtoare si oferta SC DRUPO SRL inacceptabilã, precum si a oricãrui act subsecvent, respectiv continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor admisibile si, implicit, a ofertei sale. Prin contestatia nr. 3412/18.10.2017, înregistratã la Consiliu cu nr. 44032/18.10.2017, depusã de SC DRUPO SRL, în cadrul aceleiasi proceduri de licitatie deschisã, organizatã de UAT JUDETUL HUNEDOARA, contestatoarea a solicitat revocarea deciziei de anulare a procedurii de atribuire de cãtre autoritatea contractantã si continuarea acesteia prin reevaluarea ofertelor admisibile”, aratã Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor.
Si Strabag a avut neclaritãti în ceea ce priveste procedura Consiliului Judetean Hunedoara.
“STRABAG SRL (…) a formulat cererea de interventie principalã nr. 814/27.10.2017, înregistratã la Consiliu cu nr. 452702/27.10.2017, prin care a solicitat admiterea în principiu a cererii de interventie principalã, admiterea în fond a cererii de interventie principalã, respingerea, în parte, a contestatiei înregistratã la Consiliu cu nr. 43596/16.10.2017 formulatã de SC DRUPO SRL, cu consecinta de a mentine cã temeinicã si legalã decizia autoritãtii contractante de a declara câstigãtoare oferta STRABAG SRL si, în subsidiar, în situatia în care cererea de interventie va fi calificatã ca o cerere de interventie accesorie în interesul autoritãtii contractante, dispunerea admiterii în principiu a cererii de interventie, admiterea pe fond a cererii de interventie accesorie si respingerea contestatiei cu consecinta mentinerii ca temeinicã si legalã a deciziei autoritãtii contractante de a declara câstigãtoare oferta STRABAG SRL”, aratã CNSC.
Alte douã societãti au solicitat Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor admiterea cererilor de interventie. 
“Asocierea SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL, având lider stabilit SC MANO SPRINT SRL  (…) a formulat cererea de interventie în interes propriu fiind înregistratã la Consiliu cu nr. 45772/27.10.2017, prin care a solicitat admiterea în principiu a cererii de interventie în interes propriu”,  aratã CNSC.
Numai cã cei de la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor au decis cã “suspendã solutionarea contestatiilor formulate de SC DRUPO SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantã UAT JUDETUL HUNEDOARA, pânã la punerea în aplicare, de cãtre instanta de judecatã – Tribunalul Hunedoara – Sectia a II-a cilvilã, de contencios administrativ si fiscal, 6 a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 101/2016”.
Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Hunedoara în data de 24 octombrie, însã instantã nu a fixat deocamdatã termen de judecatã.Contractul privind  „Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judetul Hunedoara” a fost estimatã la suma de 16.596.526 lei pentru cei 3.725 metri de drum.
Existã însã o serie de criterii ce trebuie avute în vedere, tinând cont de faptul cã drumul se aflã într-o zonã specialã. Cele douã societãti s-au adresat instantei dupã ce Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor le-a respins cererile.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „16 milioane spre Parâng disputate în instantã

  • 23 noiembrie 2017 la 19:06
    Permalink

    Sunt bani aruncati pe asfalt in Parang care oricum la ploaie se distruge. Muntele este pentru ski si alte activitati sportive , nu pentru a avea unii asfalt la cabana. De banii ?ia mai bine ar pune gondol?, Asta ar atrage multi turisti si s-ar dezvolta zona

Comentariile sunt închise.