26 de milioane pentru douã spitale, în trei ani

Douã spitale din Valea Jiului au beneficiat, în trei, ani de peste 26 de milioane de lei. Spitalul de Urgentã Petrosani si Spitalul municipal Lupeni sunt beneficiarele fondurilor alocate de Ministerul Sãnãtãtii.
În perioada 2014-2017, în limitele prevederilor bugetare aprobate în bugetele Ministerului Sãnãtãtii cu destinatia cheltuielilor de natura investitiilor prin legi bugetare anuale, cu finantare din fonduri de la bugetul de stat, la solicitarea unitãtilor sanitare si cu avizul de finantare al administratiei publice locale, Spitalului de Urgentã Petrosani si Spitalului municipal Lupeni le-au fost alocate prevederi bugetare în sumã totalã de 24.615 mii lei pentru dotarea cu aparaturã si echipamente medicale si pentru lucrãri de interventii de natura reparatiilor capitale. Cea mai mare sumã a ajuns la Spitalul de Urgentã din Petrosani.
“Spitalului de Urgentã Petrosani i-au fost alocate si finantate pentru cheltuieli de natura investitiilor, prevederi bugetare în sumã totalã de 24.418 mii lei, din care: suma de 7.919 mii lei pentru dotarea  cu aparaturã si echipamente  medicale; suma de 16.499 mii lei pentru lucrãri de investitii de  natura reparatiilor capitale”, aratã Ministerul Sãnãtãtii.  Spitalului municipal Lupeni  i-a revenit suma de 197 mii lei pentru “dotarea cu aparaturã si echipamente medicale”.
Monika BACIU

Advertisements