Absenteism, probleme si investitii

Absenteism, probleme multiple si planuri pentru investitii. Complexul Energetic Hunedoara se confruntã cu probleme pe toate planurile. Productia de cãrbune este scãzutã, fiind necesare importuri. Oficialii CEH aratã cã societatea se confruntã cu o serie de probleme care au dus la nerealizarea productiei.
“Cauzele care au condus la nerealizarea productiei sunt: cauza datorate nerealizãrii investitiilor în perioadã anterioarã, cauze datorate aprovizionãrii deficitare cu materiale si piese de schimb, cauze datorate problemelor de personal (iesiri din sistem, absenteism), cauze de naturã geologico-minierã, cauze de naturã electromecanicã (echipamente uzate fizic si moral). În functie de disponibilitãtile financiare ale S. CEH SA, se vor face investitii pentru dezvoltarea noilor capacitãti de productie si dotarea cu utilaje noi”, aratã un rãspuns al CEH.
În acelasi timp se vorbeste si de investitii, dar si de program de lucru pentru mineri atât sâmbãta cât si duminica.
“Pentru cresterea productiei în cadrul Directiei Miniere a S. CEH se vor pune în functie douã noi capacitãti de productie la EM Livezeni si anume abataj mecanizat panou 5, strat 13, bloc VII cât si a abatajului panoul 2 FS, strat 13, bloc IX. La EM Vulcan se vor executa lucrãri miniere de pregãtire a unei noi capacitãti de productie si anume abatajul cu banc subminat nr. 4E/3/VI 310. În perioada  urmãtoare, activitatea de productie se va desfãsura si în zilele  nelucrãtoare, respectiv sâmbãta si duminica”, mai aratã rãspunsul.
Douã unitãti miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara sunt considerate viabile. Adevãrul este cã fãrã investitii nici acestea nu vor mai putea supravietui. Pentru minele Vulcan si Lupeni se are în vedere achizitionarea unor materiale si utilaje.
“La sucursalele EM Livezeni si EM Vulcan, pentru activitatea desfãsuratã în subteran, se are în vedere realizarea de investitii. Investitiile constau în dotãrile celor douã sucursale cu utilaje astfel: Sucursala EM Livezeni: transportoare cu raclete TR5, forezã de cercetare geologicã, statie centralã de degazare în sistem containerizat. Sucursala EM Vulcan: transportoare cu raclete TR3. investitiile mentionate anterior, pentru sucursalele EM Livezeni si EM Vulcan, se vor realiza din fondurile proprii ale Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA, care sunt cuprinse în Programul Anual de Investitii 2017 si aprobate prin HCA nr. 17/26.05.2017”, mai aratã rãspunsul CEH.
Lipsa investitiilor îsi spune cuvântul. Minerii plãtesc cu propria viatã. Ultimul exemplu este cel al celor doi mineri de la Lupeni care sãptãmâna trecutã si-au pierdut viata în urma unui accident de muncã. Primele informatii aratã cã stâlpii din subteran nu au fost corespunzãtori.
Monika BACIU

Advertisements

3 comentarii la „Absenteism, probleme si investitii

 • 11 octombrie 2017 la 20:46
  Permalink

  Sa vedem odata investiti la EM Vulcan si EM Livezeni pentru a deveni rentabila huila de valea jiului .

 • 11 octombrie 2017 la 23:13
  Permalink

  oare cand vom vedea investitii la Mina Livezeni si Mina Vulcan ???

 • 12 octombrie 2017 la 15:53
  Permalink

  Tu nu o sa vezi niciodata.

Comentariile sunt închise.