Exproprieri pe DN 66 între Filiasi – Petrosani

Guvernul ia în calcul declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national ” Reabilitare DN 66 Filiasi – Petrosani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000.
“Sumele individuale estimate de cãtre expropriator, aferente despãgubirii pentru imobilele proprietate privatã, situate pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã de interes national „Reabilitare DN 66 Filiasi – Petrosani km 0+000 – km 131+000, sector km 93+500 – km 126+000”, pe raza localitãtii Bumbesti-Jiu, din judetul Gorj, sunt în cuantum total de 33 mii lei si se alocã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 58 „Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.01 – „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR)”, aratã documentul Guvernului. Cei ce urmeazã a fi expropriati sunt din judetul Gorj, comuna Bumbesti-Jiu.
Monika BACIU

Advertisements