Bani pentru Spitalul de Urgentã Petrosani

Ministerul Sãnãtãtii a alocat bani pentru continuarea lucrãrilor la Spitalul de Urgentã Petrosani. La Spitalul de Urgentã din Petrosani au început în urmã cu câtiva ani lucrãri de realizare a unei noi clãdiri.
“Propunem rectificarea bugetului Institutiilor Publice si Activitãtilor Finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 si municipiului Petrosani, prin majorarea bugetului atât la venituri cât si la cheltuieli cu suma de 4.000 mii lei. În baza adresei (…) Spitalul de Urgentã Petrosani, solicitã ca suma de 4000 lei alocatã de Ministerul sãnãtãtii cãtre autoritãtile administratiei publice locale, pentru spitalele din subordinea acestora, prin Directia de Sãnãtate Publicã a judetului Hunedoara prin contractul (…) sã se utilizeze pentru continuarea lucrãrilor obiectivului de investitii RK Spital – Spitalul de Urgentã Petrosani. De asemenea, propunem ca în baza solicitãrii Spitalului de Urgentã Petrosani si a prevederilor OG 7/2017 privind reglementarea unor mãsuri fiscal – bugetare în domeniul sãnãtãtii, sã se efectueze virãri de credite bugetare între capitolele de venituri, astfel încât totalul bugetului sã rãmânã neschimbat”, aratã proiectul de hotãrâre prin care consilierii locali de la Petrosani au aprobat alocarea sumei de 4000 de mii lei cãtre SUP.
Anul acesta, Ministerul Sãnãtãtii a aprobat suma de 3.500.000 lei, pentru anul 2017, pentru Spitalul de Urgentã Petrosani pentru proiectul de investitii Reparatii Capitale RK Spital – Spitalul de Urgentã Petrosani.
Lucrãrile la noul corp al Spitalului de Urgentã din Petrosani au început de acum doi ani, dar, asa  se întâmplã în toate domeniile, banii vin cu pipeta. Investitia are o valoare de 130 de milioane de lei.
Spitalul de Urgentã Petrosani este amplasat într-o incintã delimitatã care are suprafata de 27.098 mp. Pe amplasament se realizeazã lucrãri de extindere la corpul principal de spitalizare (cu un corp nou la care accesul se va realiza printr-o pasarelã închisã la etajele 1 si 2) si  la clãdirea existentã a ambulatoriului. Totodatã, vor avea loc lucrãri de recompartimentare a saloanelor.
Monika BACIU

Advertisements