Ministerul Mediului a fost pus la zid de specialistii ”Coalitia Natura 2000”

Organizatia invocã o lipsa de profesionalism a Ministerul Mediului, în urma actiunii prin care a analizat existenta coloniilor de lilieci din Pestera Tunel de la Soimus, aflatã pe traseul proiectului de autostradã Lugoj-Deva.
Actiunea delegatiei Ministerului Mediului submineazã mecanismele europene de diminuare sau evitare a impactului produs de proiecte si activitãti asupra naturii, spun specialistii federatiei.
”Considerãm cã aceastã abordare nu se poate substitui studiilor desfãsurate de chiropterologi, biologi, specialisti silvici si ecologi, desfãsurate pe perioada a doi ani, ci este mai degrabã un mod populist de a face imagine. Subliniem cã printre mãsurile alternative acceptate prin Studiul de evaluare adecvatã receptionat de CNADR, mutarea liliecilor – dupã cum dispune Ministerul Mediului – nu se afla printre ele”, a declarat Liviu Cioineag, directorul executiv al federatiei.
Proiectul de autostrada Lugoj-Deva a fost evaluat legal, conform directivelor europene EIA/EA privind impactul de mediu. Studiul de evaluare adecvatã elaborat de o echipã de specialisti de la nivel national a fost receptionat în 2016 de CNADNR, în calitate de beneficiar. Mai mult, în baza studiului, compania de autostrãzi a primit acordul de mediu din partea Agentiei Nationale de Protectie a Mediului, necesar derulãrii lucrãrilor (ANPM este o agentie apartinând Ministerului Mediului). Prin studiul de evaluare adecvatã, expertii au propus realizarea unui adãpost subteran artificial pentru lilieci în apropierea pesterii, care urmeazã sa fie distrusã.
Aceastã mãsurã a fost acceptatã de CNADNR si a fost trecutã ca mãsurã compensatorie în acordul de mediu al proiectului.”Federatia Coalitia Natura 2000 România solicitã în mod public Ministerului Mediului sã respecte propunerile prezentate de specialisti în Studiul de evaluare adecvatã pentru proiectul Lugoj – Deva. (…) La solicitarea CNADNR, între 2014 si 2016, echipe de cercetãtori au analizat impactul proiectului de autostradã asupra habitatelor si speciilor protejate la nivel comunitar, identificate pe traseul ales pentru derularea proiectului. Specialistii au identificat exemplare/populatii din mai multe specii de interes comunitar, printre care mentionãm: lupul, ursul, castorul, vidra, liliacul.
Concluziile au fost cuprinse într-un Studiu de evaluare adecvatã necesar obtinerii acordului de mediu, prin care beneficiarul era consiliat în privinta mãsurilor alternative ce pot fi întreprinse pentru reducerea impactului. Pestera Tunel Tunel de la Soimus a fost caracterizatã drept adãpost secundar important pentru douã specii de lilieci (Rhinolophus ferrumequinum si R. hipposideros). Adãpostul este necesar pentru cã asigurã odihna pe ruta dintre adãpostul de hibernare si cel de maternitate.
Colonia identificatã de specialisti este compusã din 24 de exemplare”, aratã cei de la Coalitia Natura 2000 România. Federatia estecoordonator din partea Comisiei Europene în România în procesul de monitorizare a implementãrii Directivelor Habitate si Pãsãri.
Maximilian Gânju

Advertisements