Ultima sansã din acest an de a deveni student la Universitatea din Petrosani

Înscrierile la Universitatea din Petrosani sunt în plin proces. De luni a debutat cea de-a doua etapã de înscrieri. Absolventii de liceu care vor sã urmeze cursurile institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului îsi pot depune dosarele în vederea admiterii pânã în data de 15 septembrie.
La studiile universitare de licentã mai sunt circa 240 de locuri bugetate, adicã fãrã taxã, în timp ce la studiile universitare de masterat sunt disponibile numai 17 locuri bugetate. În schimb, atât la licentã, cât si la master încã sunt disponibile locuri pentru studentii români de pretutindeni. Admiterea la studiile de licentã se organizeazã prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectueazã astfel, 60% reprezintã media generalã a examenului de bacalaureat si 40% reprezintã nota obtinutã în cadrul examenului de bacalaureat la disciplinã matematicã pentru domeniile de studii aferente Stiintelor Ingineresti si Matematicii, respectiv la a treia probã scrisã, pentru domeniile de studii din sfera Stiintelor Economice si Stiintelor Sociale.
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de formã de învãtãmânt pentru care opteazã candidatul, iar pentru masterat taxa de înmatriculare este de 60 de lei. Cei admisi la taxã plãtesc si o parte a taxei de scolarizare în momentul înmatriculãrii.
Monika BACIU

Advertisements