Stau cu piesele pe stoc si termocentrala moare

Piese de schimb în valoare de circa 70 de milioane de lei sunt disponibile la termocentrala de la Mintia. Echipamentele cumpãrate în urmã cu zeci de ani nu au fost folosite de nimeni. Mai mult, acestea au fost depozitate pe un teren unde CEH plãtea chirie.

Mihael Melczer luase decizia ca echipamentele sã fie mutate în curtea termocentralei de la Mintia. Acum, auditorul independent aratã cã piesele ar urma sã fie folosite pentru modernizarea grupului 4 al termocentralei.  “Situatiile financiare includ imobilizãri în curs în sumã de 70.455.425 lei (la 31 decembrie 2015: 70.455.425) ce reprezintã piese de schimb si  modernizãri care urmeazã a fi utilizate pentru retehnologizarea blocului energetic nr. 4 de la Electrocentrale Deva. Conducerea societãtii considerã cã imobilizãrile în curs vor fi continuate si finalizate pe baza planurilor de investitii viitoare, dar nu a întocmit o analizã pentru a stabili dacã valoarea recuperabilã a acestor active este mai mare decât valoarea contabilã netã.

Având în vedere vechimea proiectelor si lipsa fondurilor necesare pentru finalizarea lor, noi nu am fost în mãsurã sã estimãm dacã valoarea acestor active este recuperabilã la data de 31 decembrie 2016. opinia de audit exprimatã pentru exercitiul financiar 2015 contine o rezervã similarã”, aratã raportul auditorului independent.

Atât la unitãtile miniere cât si la termocentrale au fost cumpãrate de-a lungul timpului piese care nu au fost folosite. Indiferent de formula în care au functionat entitãtile miniere sau cele energetice acestea au fost o sursã de venit pentru unii. În urmã cu doi ani, stocurile cu miscare lentã ale Complexului Energetic Hunedoara au fost estimate la aproape 50 de milioane de lei. La data de 31 octombrie 2015, CEH avea pe stoc bunuri de aproape 50 de milioane de lei, cele mai multe fiind pe partea de energie.

Potrivit unui raport care dateazã din 30 iunie 2015, termocentrala de la Mintia avea stocuri fãrã miscare în valoare de peste 27 de milioane de lei. Numai piesele de schimb aveau o valoare de 18.146.555,55 de lei.

“Valoarea stocurilor fãrã miscare (duratã de stocare mai mare de 1 an, luând ca referinta data de 30.06.2015) este de 27.279.212,95 lei ce reprezintã 96,24% din valoarea totalã a stocurilor la data de 30.06.2015. Din valoarea totalã a stocului fãrã miscare, ponderea cea mai mare o au piesele de schimb (64,02%), urmatã de: materiale (31,53%), obiecte de inventar (0,68%) si ambalaje (0,01%)”, arãta un raport din anul 2015.  Acelasi raport preciza cã “pentru diminuarea stocurilor cu miscare lentã si a stocurilor fãrã miscare echipa de control considerã cã este necesarã, în continuare, o aplicare a unei politici judicioase de eficientizare în zona achizitiilor/aprovizionãrii corelatã cu necesitãtile, efectuarea unei analize a posibilitãtilor utilizãrii acestora la nivelul întregii societãti cât si identificarea unor solutii de valorificare si/sau scoatere din evidentã a stocurilor care nu-si gãsesc utilitatea”.

Monika BACIU

Advertisements

2 comentarii la „Stau cu piesele pe stoc si termocentrala moare

  • 21 iunie 2017 la 20:30
    Permalink

    Singuri vinovati sunt directori platiti REGESTE se ocupa de estimari sau audit desi sunt platiti REGESTE .

  • 21 iunie 2017 la 23:24
    Permalink

    Comunicatii si la Chistoc poate le rezolva el ,sau despre asa ceva liderul de sind. habar nu are?

Comentariile sunt închise.