Procesul pentru termocentrala Mintia, amânat

Procesul dintre Complexul Energetic Hunedoara si Garda de Mediu pentru termocentrala Mintia a fost amânat. Noul termen de judecatã a fost stabilit pentru data de 19 iunie.  În anul 2015, Garda de Mediu a dispus suspendare activitãtii termocentralei de la Mintia pentru neconformarea la cerintele de mediu.

“În urma acestui control (efectuat în perioada 18-22 iunie, n.r.) a fost întocmitã o Notã de constatare si un Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Prin procesul verbal, în temeiul art.73 alin (2) din Legea nr.278/2013, a fost aplicatã sanctiunea complementarã de suspendare a activitãtii Sucursalei Electrocentrale Deva pânã la obtinerea actelor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului”, arãta un  comunicat al CEH din anul 2015.

CEH a pierdut procesul pe fond, anul trecut, iar acum apelul se judecã la Tribunalul Hunedoara. Solutia cea mai rapidã si cea de compromis este realizarea unei centrale termice de pornire. “Pentru a evita închiderea termocentralei Mintia din cauza problemelor grave de mediu existente, acumulate în anii anteriori din cauza nerezolvãrii la timp  a acestora si având în vedere duratã mare de executie a lucrãrilor de conformare la cerintele de mediu pentru functionarea pe cãrbune, precum si pentru asigurarea unor resurse financiare importante de care societatea nu dispune în prezent, se impune o solutie de exceptie, tranzitorie, de conformare la cerintele de mediu a unui grup energetic din cadrul SE Deva la functionarea pe gaz natural. Aceastã solutie va permite continuarea activitãtii SE Deva pânã la conformarea la cerintele de mediu pentru functionarea pe cãrbune, lucrãri care necesitã o duratã de aproximativ 36 de luni”, aratã Ministerul Energiei. Din resursele proprii ale Complexului Energetic Hunedoara se va realiza o centralã electricã de pornire. Aceasta va contribui la scãderea costurilor, dar va asigura, pe perioada verii, si agentul termic pentru abonatii serviciului de termoficare din Deva.

Monika BACIU

Advertisements