Muzeul Mineritului, în faza de evaluare

Proiectul privind reabilitarea Muzeului Mineritului din Petrosani a trecut de faza de verificare. Acesta se aflã în faza de evaluare, iar reprezentantii administratiei locale de la Petrosani asteaptã finalizarea procedurilor pentru a se apuca de modernizarea efectivã a clãdirii.

“Proiect „Reabilitarea clãdirii Muzeului Mineritului si amenajare muzeisticã din municipiul Petrosani” depus spre finantare prin Programul Operational Regional 2014- 2020, Axa prioritarã 5, Prioritatea de investitii 5.1, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 urmãrirea derulãrii contractului de servicii pentru întocmirea documentatiilor tehnice aferente, verificarea si receptionarea acestora supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Petrosani a proiectului si a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia elaborarea cererii de finantare, pregãtirea documentelor-suport si depunerea acestora la sediul ADR Vest – OI POR; proiectul a trecut de etapa de verificare a conformitãtii administrative si eligibilitãtii cererii depuse pentru finantarea acestei investitii”, aratã raportul administratiei locale de la Petrosani.

Prin proiect, se urmãreste reabilitarea clãdirii muzeului compusã din demisol, parter si pod prin executarea unor lucrãri de reparatii, interventii de consolidare siinterventii structurale; accesibilizarea clãdirii pentru persoanele cu dizabilitãti locomotorii prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal si construirea unui lift în interiorul clãdirii care sã asigure accesul de la demisol pânã în pod; dotarea muzeului cu instalatii, echipamente si dotãri pentru asigurarea utilitãtilor si a conditiilor de climatizare, sigurantã la foc, antiefractie; dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural; amenajarea suprafetei exterioare de teren cu alei, trotuare, spatii verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare si a unui spatiu tip piatetã în fata clãdirii.

Monika BACIU

Advertisements