Greselile sefilor din Consiliul Judetean Hunedoara prelungesc agonia deseurilor

Consiliul Judetean Hunedoara trebuie sã refacã documentatia de atribuire în cadrul contractului de „Delegarea prin concesiune a serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Bârcea Mare, judetul Hunedoara”. Mai multe clauze din contract au fost contestate, iar CNSC a dat câstig de cauzã contestatarilor.

Douã firme au contestat la CNSC documentatia de atribuire, elaboratã de U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitatie deschisã, a contractului de concesiune, având ca obiect „Delegarea prin concesiune a serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Bârcea Mare, judetul Hunedoara”, se solicitã obligarea autoritãtii contractante la adoptarea tuturor mãsurilor de remediere cu privire la continutul contractului de concesiune, publicat în S.E.A.P. prin anuntul de concesionare nr. 2873/09.12.2016, constituindu-se dosarul nr. 2988/2016. Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor a admis solicitãrile celor douã societãti.

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT din Bucuresti a contestat documentatia de atribuire, elaboratã de U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitatie deschisã, a contractului de concesiune, având ca obiect „Delegarea prin concesiune a serviciului de operare si administrare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor Bârcea Mare, judetul Hunedoara”, si a solicitat obligarea autoritãtii contractante la adoptarea tuturor mãsurilor de remediere cu privire la continutul contractului de concesiune, publicat în S.E.A.P. prin anuntul de concesionare nr. 2873/09.12.2016, constituindu-se dosarul nr. 2988/2016. CNSC a admis, în parte, contestatia bucurestenilor. „Admite, în parte, contestatia formulatã de cãtre S.C IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 17, sector 1 si cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedurã la S.C.A. Lucu si Asociatii, situat în Bucuresti, Splaiul Unirii, nr. 4, biroul nr. 7.4, bloc B3, Tronson 3, etaj 7, sector 4, în contradictoriu cu U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 28, judetul Hunedoara. Obligã U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii, sã completeze modelul de contract cu clauze formulate în conformitate cu dispozitiile legale sus mentionate, din care sã reiasã, în mod explicit si detaliat, contributia financiarã a celor douã pãrti contractuale, delegatul si delegatarul, în ceea ce priveste riscul de cerere, denumit „cerere mai redusã comparativ cu estimãrile”, aratã decizia CNSC din data de 9 februarie.

RETIM nu este la prima contestatie. si acum societatea a contestat documentatia de atribuire elaboratã de Consiliul Judetean Hunedoara. si în acest caz, CNSC a admis, în parte, contestatia. “Admite, în parte, contestatia formulatã de cãtre S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A (…)contradictoriu cu U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA (…)”, aratã decizia CNSC. Astfel, Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor “obligã U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii, sã adopte urmãtoarele mãsuri de remediere: completarea cap. IV.1 – Criterii de atribuire, din anuntul de concesionare nr.2873/09.12.2016, dupã cum urmeazã: „oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic: Pretul ofertei: Nivelul tarifului de tratare mecano – biologicã TMB – 40%; Pretul ofertei: Nivelul tarifului de sortare – 40%; Pretul ofertei: Nivelul tarifului de depozitare: 20%”; eliminarea, de la cap. IV.2.1) – Criterii de atribuire din fisa de date a achizitiei, a sintagmei „costul cel mai scãzut” si înlocuirea acestuia cu sintagma „oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic”; -completarea art. 14 din Modelul de contract de concesiune, elaborat de autoritatea contractantã, cu analiza tuturor riscurilor identificate în Anexa nr. 9 – Analiza riscurilor; -eliminarea din continutului documentatiei descriptive, fila 5, a urmãtoarei prevederi: „În judetul Hunedoara, eliminarea deseurilor (aprox. 170.000 t/an), s-a realizat pânã în iunie 2015 în cadrul a 3 depozite neconforme, în Vulcan, Orãstie, Deva. Depozitele neconforme Orãstie si Deva au sistat functionarea în iunie 2015, iar depozitul neconform Vulcan în iunie 2016”. Pentru continuitatea serviciului de salubrizare si depozitare a deseurilor, la Deva, în vecinãtatea depozitului neconform, a fost construitã o platformã de stocare temporarã a deseurilor. Deseurile depozitate temporar pe aceastã platformã pânã la darea în functiune a CMID, max. 70.000 t, vor fi preluate la CMID fãrã platã, în conditiile impuse de legislatia în vigoare privind depozitarea deseurilor, iar transportul pânã la CMID va fi asigurat de cãtre operatorul/administratorul platformei de stocare a deseurilor.

“Obligã U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA ca, în cadrul aceluiasi termen dispus anterior, sã aducã la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati modificãrile intervenite în cuprinsul documentatiei de atribuire prin publicarea acestora în SEAP, în cuprinsul unei erate întocmitã în conformitate cu art. 53 alin. (1) si (2) din HG nr. 867/2016, care sã continã informatiile precizate anterior si sã continue procedura de achizitie publicã”, mai aratã decizia.

Deponeul ecologic de la Bârcea nu este operational, iar gunoaiele din Valea Jiului sunt depuse fie la platforma temporarã de la Petrosani, fie la Horezu.

Monika BACIU

Advertisements

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.